Nacionalni projekti

Više od 30 uspješno provedenih nacionalnih projekata stoji iza nas. Vjerujemo da je to tek početak i planiramo napisati i provesti još mnoštvo projekata kojima ćemo direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života marginaliziranih skupina društva.

19 studenoga, 2020
Trka za Pet – Grad Zagreb

U sklopu natječaja  za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. Grad Zagreb financira projekt Udruge PET PLUS Trka za Pet. Kroz projekt Trka za Pet putem sportskih sadržaja, predavanja i radionica, promovirati će se zdravi stil života i skrenuti pažnja na prevenciju […]

VIŠE INFORMACIJA
19 rujna, 2020
Imaš podršku!

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nositelj projekta: Udruga roditelja „Korak po korak“ Partneri: Udruga PET PLUS Razdoblje provedbe projekta: 01. 09. 2020. – 01. 09. 2021. Trajanje projekta: 12 mjeseci Opći cilj projekta: doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika i njihovih obiteljikroz usluge psihosocijalne podrške i brige o mentalnom […]

VIŠE INFORMACIJA
1 rujna, 2020
I ti imaš dom!

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   Nositelj projekta: Udruga PET PLUS Partneri: Udruga Institut Pula  Početak i kraj projekta: 01.09.2020.-01.09.2023. Ukupna vrijednost projekta: 224.400,00 kn (za svaku godinu trajanja projekta) Trajanje projekta: 36 mjeseci Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti i integracije beskućnika u život zajednice Posebni ciljevi projekta: Prevencija recidiva te […]

VIŠE INFORMACIJA
1 lipnja, 2020
Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nositelj projekta: Udruga PET PLUS Partneri: CZSS Samobor Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023. Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta Trajanje projekta: 36 mjeseci Opći cilj projekta:  Kroz organizaciju  aktivnosti počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalnu uključenost na način da im se […]

VIŠE INFORMACIJA
1 prosinca, 2019
REO – Faza II

REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži,  FAZA II Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   Nositelj projekta: Udruga PET PLUS Partneri: Općina Orle, POU VG Početak i kraj projekta: 01.12.2019.-30.11.2022. Ukupna vrijednost projekta: 140.000,00 kn (za svaku godinu trajanja projekta) Trajanje projekta: 36 mjeseci Opći cilj projekta: unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika Posebni […]

VIŠE INFORMACIJA
1 rujna, 2017
REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži 

REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži  Financira se od: Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   Početak i kraj projekta: 01.09.2017-31.08.2018. Iznos financiranja: 149.999,50 kn Trajanje projekta: 12 mjeseci Nositelj projekta: Udruga PET PLUS Partneri: Općina Orle, POU VG,  Opći cilj projekta:  Unaprjeđenje provedbe projekta resocijalizacije ovisnika  […]

VIŠE INFORMACIJA
Top closemap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram