Terapijska zajednica

Terapijska zajednica PET PLUS nalazi se u mjestu Orle, kraj Velike Gorice. Sekularna terapijska zajednica PET PLUS pruža smještaj muškim osobama s problemom ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki te ostalim oblicima ovisnosti radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa. Sukladno Ugovoru s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje financira tretman, zajednica prima 20 korisnika.

Ako trebate pomoć, nazovite nas!

01/66 96 891

Općenito o programu

Program rada terapijske zajednice PET PLUS proizašao je iz talijanskog programa „Progetto Uomo“ (Projekt čovjek).

Projekt čovjek je zamišljen kao filozofija koja naglasak stavlja na osobu, a ne na ovisnost.

Glavni cilj programa je upoznavanje samog sebe, otkrivanje vrijednosti u odnosu s drugima i u odnosu s okolinom.

Filozofija programa osobu postavlja u centar kao aktivnog protagonista oslobođenog svakog ropstva, usmjerenog na unutarnju obnovu, i potragu za slobodom i pravdom bez obzira na njegove kvalitete, stupanj ekonomske moći, društvenu pozicioniranost i bez razlike u dobi, spolu, vjerskim uvjerenjima i etničkoj pripadnosti.

Tretman podrazumijeva višedimenzionalni pristup koji uključuje terapijsko – rehabilitacijski put, edukativne intervencije, učenje novih i razvoj postojećih vještina, evaluaciju i samoevaluaciju sustava vrijednosti i prošlih iskustava, razvoj pozitivne slike o sebi te uvid i elaborativno promišljanje sadašnjosti.

Program provodi multidisciplinarni tim stručnjaka u suradnji s osobom u potrebi.

01/66 96 891
Pet Plus - Terapijska zajednica

Kako postati korisnik?

Da bi korisnik ušao u program terapijske zajednice PET PLUS mora poduzeti iduće korake:

 1. Kontaktirati osobno voditelja (korisnik ili osoba koja traži smještaj korisniku).
 2. Pokrenuti postupak za dobivanje rješenja od Zavoda za socijalni rad (nadležnog područnog ureda Zavoda)
 3. Osobe na terapiji trebaju donijeti zadnji liječnički nalaz ne stariji od mjesec dana.
 4. Dovesti se na nulu ili minimalnu dozu opijatske supstitucijske terapije u bolničkom ili vanbolničkom liječenju - vrijedi za ovisnike koji su na opijatskoj supstitucijskoj terapiji.
 5. Sanirati zubno pitanje (po mogućnosti).
 6. Napraviti markere na hepatitis i HIV (po mogućnosti).
 7. Doći s važećom osobnom i zdravstvenom iskaznicom.
 8. U zajedničkom dogovoru sa Zavodom za socijalni rad (nadležnim područnim uredom Zavoda) i voditeljem terapijske zajednice dogovoriti datum ulaska u zajednicu.

Program oporavka

Ciljevi programa: 

Opći cilj – Rehabilitacija osoba s problemom ovisnosti i reintegracija u društvenu zajednicu.

Specifični ciljevi:

 1. Apstiniranje od sredstva ovisnosti
 2. Usvajanje i nadogradnja socijalnih i životnih vještina
 3. Rekonstrukcija obiteljskih veza i odnosa

Faze programa: 

Program rehabilitacije i resocijalizacije odvija se u više faza ovisno o tome u kojem stupnju ovisnosti ili apstinencije se korisnik prijavio u program, što znači da je individualan i prilagođen svakom pojedincu. Kako bi se postigao što bolji rezultat individualno sa svakim korisnikom tako je program podijeljen u 4 faze koje korisnik prolazi do samog kraja. Svaka od tih faza ima svoj zadatak i cilj, te svaka zahtjeva drugačiji pristup korisniku.

 1. Faza prilagodbe – grupa A
 2. Faza introspekcije – grupa B
 3. Faza više introspekcije – grupa C
 4. Faza resocijalizacije – grupa D

 

Pet Plus - Terapijska zajednica
Pet Plus - Terapijska zajednica

Više o programu

Program rada terapijske zajednice

Program rada terapijske zajednice PET PLUS proizašao je iz talijanskog programa „Progetto Uomo“ (Projekt čovjek). Program je osmislio Don Mario Picchi krajem 70ih godina prošlog stoljeća u Italiji. Projekt čovjek je zamišljen kao filozofija koja naglasak stavlja na osobu, a ne na ovisnost. Glavni cilj programa je upoznavanje samog sebe, otkrivanje vrijednosti u odnosu s drugima i u odnosu s okolinom. Filozofija programa osobu postavlja u centar kao aktivnog protagonista oslobođenog svakog ropstva, usmjerenog na unutarnju obnovu, i potragu za slobodom i pravdom bez obzira na njegove kvalitete, stupanj ekonomske moći, društvenu pozicioniranost i bez razlike u dobi, spolu, vjerskim uvjerenjima i etničkoj pripadnosti. Tretman podrazumijeva višedimenzionalni pristup koji uključuje terapijsko – rehabilitacijski put, edukativne intervencije, učenje novih i razvoj postojećih vještina, evaluaciju i samoevaluaciju sustava vrijednosti i prošlih iskustava, razvoj pozitivne slike o sebi te uvid i elaborativno promišljanje sadašnjosti. Program provodi multidisciplinarni tim stručnjaka u suradnji s osobom u potrebi.

VIŠE INFORMACIJA
Top closemap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram