Udruga PET PLUS
16.12.2022
, ,
, , ,

REZ – resocijaliziraj, educiraj, zaposli

Financira: Ministarstvo zdravstva
Početak i kraj projekta: 04.11.2022. – 03.11.2025.
Iznos financiranja: 103.000,00 kn (13.670,45 €) za svaku godinu provedbe
Trajanje projekta: 36 mjeseci
Nositelj projekta Udruga PET PLUS
Partneri: Općina Orle; POU Zagreb

Opći cilj projekta: unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika
Specifični ciljevi projekta:
• Poticati provedbu projekata resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanje liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti
• Edukacija liječenih ovisnika radi stvaranja temelja za zapošljavanjem istih
• Osnaživanje liječenih ovisnika na području životnih kompetencija
Aktivnosti:
• Razvoj životnih kompetencija: osposobljavanje i prekvalifikacija za jednostavna zanimanja u cilju brže i lakše integracije u život zajednice
• Savjetovanje i psihosocijalno osnaživanje koje obuhvaća niz aktivnosti koje su usmjerene na samog korisnika ali i na njegovu obitelj, kroz grupni ( obiteljska podrška i motivacijske grupe za ulazak u terapijsku zajednicu) i individualni rad ( individualna obiteljska podrška, individualni rad s motiviranim korisnicima, dijagnostika i individualno savjetovanje/psihoterapija).
• Organizacija slobodnog vremena: provodi se kroz organizaciju i provedbu terapijskog jahanja, provedbu radionica kuhanja i provedbu radionica izrade gline
• Vrednovanje projekta – postignuća rezultata projekta i njegov utjecaj provodi se kroz internu evaluaciju aktivnosti
• Diseminacija projekta -provodi se kroz organizaciju i održavanje Okruglog stola i Danom otvorenih vrata u Terapijskoj zajednici PET PLUS
• Aktivnosti promocije i vidljivosti – informiranje, senzibilizacija, destigmatizacija

Rezultati projekta:
• unaprjeđenje kvalitete tretmana ovisnosti u Terapijskoj zajednici kroz razne aktivnosti grupa pomoći i samopomoći uz vodstvo renomiranih stručnjaka
• poboljšanje socijalne uključenosti ovisnika
• razvijanje samopouzdanje kod ovisnika
• usvojen način prihvaćanja drugačijeg mišljenje i tuđih stavova
• osnaživanje radnih i intelektualnih vještina sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca – 3 korisnika će se educirati za zanimanja s kojima će biti konkurentni na tržištu rada

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram