O nama

Tko smo

Udruga PET PLUS je neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima.

Udruga je osnovana 1999.godine, a registrirana 2000. Od tada aktivno provodimo programe prevencije ovisnosti, te pomažemo pri resocijalizaciji ovisnika o drogama. Od 2009. Udruga proširuje svoju djelatnost na područje poremećaja prehrane i općenite promocije zdravlja i ekologije.

Središnji ured Udruge je u Zagrebu u Dalmatinskoj 11, a podružnica Udruge PET PLUS je Terapijska zajednica u Orlama, blizu Velike Gorice i pruža mogućnost smještaja do 28 liječenih ovisnika.

Udruga Pet Plus članica je:

 

Udruga PET PLUS je jedna od udruga osnivačica EURAD-a - EURope for Action on Drugs, čije je sjedište u Bruxellesu. EURAD je Europska neprofitna mreža  koja se zalaže za prevenciju, liječenje i oporavak od ovisnosti o drogama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

WFAD-a - Svjetske federacije protiv droga. WFAD je multilateralna mreža nevladinih organizacija i pojedinaca. Okuplja više od 300 organizacija članica u 60 zemalja, WFAD ima za cilj unaprijediti prevenciju, povećati pristup tretmanu i da promovirati oporavak.

 

Mreže Oporavljenih Ovisnika- RUN (Recovered Users Network), platforme koja  djeluje i okuplja organizacije koje podržavaju oporavak od ovisnosti o drogama. Vizija RUN-a je da kroz doprinos konstruktivnim politikama o drogama za pojedince, obitelji i zajednice pruži glas pokretu oporavka te promovira i dijeli iskustvo oporavka kako na nivou politika, tako i praktično.

 

EUSPR European Society for Prevention Research. Europsko udruženje za prevencijska istraživanja promovira interdisciplinarni pristup, razvoj metodologije i unapređenje prevencijskih znanosti.

Više informacija na http://www.euspr.org/

 

Međunarodne mreže ECEtt koja uključuje 300 europskih ustanova sa područja liječenja ovisnosti. ECEtt potiče svoje članove na razmjenu iskustava i profesionalno napredovanje kroz studijske posjete, e-learning i zajedničke projekte. ECEtt je 1988. osnovala belgijska terapijska zajednica i udruga Trempoline.

 

 

Europski savez za javno zdravstvo predstavlja oko 100 nevladinih i drugih neprofitnih organizacija koje rade na promociji zdravlja u Europi. Opći cilj Saveza je promicanje i zaštita zdravstvenih interesa svih ljudi koji žive u Europi kao i jačanje dijaloga između EU institucija, građana i nevladinih organizacija u potpori javno-zdravstvenih politika.

 

Koalicija udruga u zdravstvu – KUZ je nestranački nacionalni savez udruga.

Misija & Vizija

NAŠA MISIJA

je aktivno provoditi programe prevencije ovisnosti, prevencije poremećaja prehrane, prevencije neprihvatljivih ponašanja, resocijalizacije i rehabilitacije te svakom pojedincu koji ima problem pružiti podršku.

NAŠA VIZIJA

biti Udruga koja promiče i ostvaruje zamisli razvoja humanoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima s naglaskom na sprječavanje svih oblika devijantnih ponašanja, u skladu sa zakonima prirode i okoliša.

Upoznajte nas

Mira Davidović – predsjednica Udruge, članica Upravnog odbora

Tatjana Golubić – zamjenica predsjednice Udruge, članica Upravnog odbora

Andreja Radinger – tajnica Udruge, članica Upravnog odbora

Nadzorni odbor – Željka Gluhak (predsjednica NO), Snježana Štrbac Gašparić, Sandra Miler Marinov

Predsjednica Skupštine – Lidija Ivšak

 

Zahvaljujemo svim partnerima, članovima Udruge, volonterima i suradnicima na zajedničkom radu na našim projektima ❤️

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st.2 Zakona o zaštiti potrošača (NN br 79/07, 125/07-isp., 79/09 i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:

UDRUGA PET PLUS

Dalmatinska 11

10 000 Zagreb ili e-mail  info@petplus.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.