Udruga PET PLUS
04.09.2023
, , ,
, , , ,

ART TO ACT

ART TO ACT

Financira: Grad Zagreb

Trajanje projekta: 01.09.2023. – 31.12.2023.

Iznos financiranja: 8.000,00 eura (60.276,00 kn)

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partner na projektu: Osnovna škola Savski Gaj

Ciljevi projekta:

 • Organizirano provođenje slobodnog vremena;
 • Pravovremeno prepoznavanje, zaustavljanje i sprečavanje nasilja među djecom i mladima;
 • Osnaživanje i educiranje nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih;
 • Unapređenje komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika;
 • Osiguranje i unapređenje uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja, načine rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima;
 • Osvještavanje djece i mladih o njihovim pravima i obvezama.

Kratki opis programa:

Projekt  ART TO ACT Udruge PET PLUS osigurat će provedbu ukupno 14 radionica o zdravim stilovima života. U sklopu projekta održat će se 6 radionica prevencije neprihvatljivog ponašanja i 8 radionica izrade slikovnica. Radionice će se održavati kroz 3 mjeseca. Djeca će usvojiti metode nenasilnog rješavanja sukoba, prihvaćanja sebe kao pojedinca, prihvaćanja različitosti, zauzimanja za sebe, a sve to u svrhu prevencije neprihvatljivog ponašanja među djecom i mladima.

Preventivna djelovanja u primarnom obrazovanju od velike su važnosti, sprječavanje neprihvatljivog ponašanja je složen proces koji zahtjeva poznavanje problematike i neprekinuto i zajedničko djelovanje svih druš. čimbenika. Projekt ART TO ACT usmjeren je na opću populaciju djece i mladih, njihove roditelje, nastavnike, stručnjake s ciljem poboljšanja njihovih vještina i podizanja svijesti, znanja te upoznavanjem cjelokupne javnosti o štetnosti neprihvatljivih ponašanja I važnosti prevencije istog.

Projektne aktivnosti:

Projekt prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži od iznimne je važnosti za društvo.  Radi se o skupu aktivnosti i mjera koje se provode kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja neprihvatljivog ponašanja među djecom i mladima, kao što su svi oblici nasilja, diskriminacija, zlostavljanje te ostali oblici neprihvatljivog ponašanja.

 • Radionice slikovnice i predstava
 • Ciklus radionica s ciljem jačanja životnih kompetencija
 • Tisak promo materijala
 • Interna Evaluacija
 • Radni sastanci

Prethodna objava
Sljedeća objava
Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram