Udruga PET PLUS nositelj je projekta RJEŠENJE ZA 5! koji je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sastanak je označio službeni početak projekta u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“.

 

U četvrtak 09.07.2020. održao se sastanak u prostorijama udruge Dom nade (partnerska organizacije na projektu Rješenje za 5!). Partnere u projektu, udruu Dom nade i udrugu Stijena Resoc pozdravila je putem Video calla predsjednica Udruge PET PLUS Mira Davidović. Ukratko je kroz PPT prezentaciju predstavila programe, projekte, postignuća i rezultate Udruge kroz njenih 20 godina rada. Predstavnici naših partnerskih organizacija, također su predstavili svoj dosadašnji rad kako bi se svi bolje upoznali i što kvalitetnije pristupili provedbi projekta.

Voditeljica projekta Andreja Radinger održala je prezentaciju te je govorila općenito o projektu RJEŠENJE ZA 5!, zaduženjima i akcijskom planu istaknuvši još jednom važnu ulogu partnera u projektu.

 

Projekt svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljne skupine. Udruge STIJENA RESOC i PET PLUS provodit će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim  ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirat će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.

Udruga DOM NADE provodit će aktivnost poludnevnog boravka za korisnike s organiziranim dnevnim aktivnostima. To je mjesto gdje će se korisnici osjetiti prihvaćenima i osobama u punom smislu, gdje će sa sebi sličnima podijeliti svoje životne priče, ali i zadovoljiti osnovne potrebe (održavanje osobne higijene, pranje rublja, konzumiranje toplih napitaka, grickalica i sl.). Provedba zajedničkih aktivnosti donosi izazov prihvaćanja i tolerancije – osobina čije je razvijanje važno za uspješnu integraciju u društvo.

Uz navedeno, ovdje će korisnicima biti dostupne usluge i aktivnosti koje se međusobno nadopunjavaju i imaju za cilj holistički pristup u rješavanju uzroka i omogućavaju osnaživanje i uključivanje ciljanih skupina u zajednicu. Uz izvođenje projekta u ovom svojevrsnom dnevnom boravku, intenzivno će uz voditeljicu Organiziranih aktivnosti biti uključeni i socijalna radnica, socijalni pedagog i specijalist psihijatar. Kontinuirano će se odvijati i grupe psihosocijalnog osnaživanja za liječene ovisnike.

Tijekom provedbe projekta prijavitelj i partneri u istom prostoru organizirat će raznovrsne radionice koje će provesti njihovi stručni suradnici: radionice upravljanja osobnim financijama, radionice za informatičko opismenjavanje te radionice umijeća življenja.

U svrhu senzibiliziranja javnosti snimit će se kratki dokumentarni film te kreirati komunikacijska strategija. Aktivnosti definirane strategijom realizirat će se preko internetskih stranica i društvenih mreža te emitiranjem poruka na radiju.

Dodatno obilježit će se i važni datumi (Dan borbe protiv ovisnosti, Dan borbe protiv siromaštva i Svjetski dan beskućnika) te će se organizirati Okrugli stol s temom beskućništva na kojem će sudjelovati stručnjaci u cilju razmjene iskustva i znanja.

 

U cilju jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom organizirat će se studijsko putovanje u Italiju te edukacije od strane stručnjaka psihijatra i radionica za unaprjeđenje komunikacijskih vještina i empatije.

 

Rezultati projekta: Projektom „Rješenje za 5“ postići se se socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.  Prevenirati će se recidiva te uključiti korisnike u društvenu zajednicu.  Ojačati će se  kompentencije korisnika za život u zajednici.  Senzibilizirati će se  javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati  kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.