Udruga PET PLUS
01.07.2020
, ,

Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: DOM NADE, Stijena RESOC

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Tihana Vukasović, 099 4588 385

Razdoblje provedbe projekta: 01. 07. 2020. – 01. 01. 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.844,00 kn

Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi: 1.499.844,00 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta jest doprinijeti socijalnom uključivanju korisnika – beskućnika i liječenih ovisnika u društvo.

Posebni ciljevi projekta:

Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici. Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika I osoba s problemima ovisnosti. Jačanje kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom.

Opis programa:

Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Prema izvješću o osobama liječenim zbog zloporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj je u 2016. godini, u RH ukupno je 5.953 osoba liječeno od opijatnog tipa ovisnosti, a prema procjenama Hrvatske mreže za beskućnike trenutno je u Hrvatskoj više od 1000 beskućnika.

Projektom RJEŠENJE ZA 5 multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanjaju se prepoznate teškoće navedenih ciljnih skupina, uključujući  one koji tek izlaze iz kaznionice ili terapijskih zajednica, a kojima dirtektno prijeti socijalna isključenost. Aktivnosti projekta raznovrsne su i međusobno komplementarne. Udruge STIJENA RESOC I PET PLUS provodite će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirati će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.

Aktivnosti:

  • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
  • Edukativna radionica umijeća življenja
  • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
  • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
  • Priprema i selekcija korisnika za izlazak iz terapijske zajednice
  • Grupe psihosocijalnog osnaživanja
  • Grupe za informiranje i osnaživanje u zatvorima i kaznionicama

Rezultati projekta:

U projektu RJEŠENJE ZA 5 minimalno 70 osoba u nepovoljnom položaju, beskućnika i liječenih ovisnika biti će korisnici Organiziranih dnevnih aktivnosti. Za sveukupno 70 korisnika, 30 ovisnika i 40 beskućnika koji će sudjelovati u projektu kroz edukacije, sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta, sudjelovanje u programu posebno za njih osmišljenom, poboljšati će se socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine, sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije. Prevenirati će se recidiv te uključiti korisnike u društvenu zajednicu. Ojačat će se kompentencije korisnika za život u zajednici. Senzibilizirati će se javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram