Portfolio

RJEŠENJE ZA 5

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Miistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: DOM NADE – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama, Udruga STIJENA RESOC

Početak i kraj projekta: 1.7.2020.-1.1.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.844,00 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci

 

Opći cilj projekta: Cilj projekta je socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta: 1. Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici

2. Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti

3. Jačanje kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom

 

Opis projekta: Udruge STIJENA RESOC i PET PLUS provodit će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim  ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirat će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.  Udruga DOM NADE provodit će aktivnost poludnevnog boravka za korisnike s organiziranim dnevnim aktivnostima. To je mjesto gdje će se korisnici osjetiti prihvaćenima i osobama u punom smislu, gdje će sa sebi sličnima podijeliti svoje životne priče, ali i zadovoljiti osnovne potrebe (održavanje osobne higijene, pranje rublja, konzumiranje toplih napitaka, grickalica i sl.). Provedba zajedničkih aktivnosti donosi izazov prihvaćanja i tolerancije – osobina čije je razvijanje važno za uspješnu integraciju u društvo.
Uz navedeno, ovdje će korisnicima biti dostupne usluge i aktivnosti koje se međusobno nadopunjavaju i imaju za cilj holistički pristup u rješavanju uzroka i omogućavaju osnaživanje i uključivanje ciljanih skupina u zajednicu. Uz izvođenje projekta u ovom svojevrsnom dnevnom boravku, intenzivno će uz voditeljicu Organiziranih aktivnosti biti uključeni i socijalna radnica, socijalni pedagog i specijalist psihijatar. Od samog početka projekta kontinuirano će se odvijati i grupe psihosocijalnog osnaživanja za liječene ovisnike. Nadalje, tijekom provedbe projekta prijavitelj i partneri u istom prostoru organizirat će raznovrsne radionice koje će provesti njihovi stručni suradnici: radionice upravljanja osobnim financijama, radionice za informatičko opismenjavanje te radionice umijeća življenja. U svrhu senzibiliziranja javnosti snimit će se kratki dokumentarni film te kreirati komunikacijska strategija. Aktivnosti definirane strategijom realizirat će se preko internetskih stranica i društvenih mreža te emitiranjem poruka na radiju. Dodatno obilježit će se i važni datumi (Dan borbe protiv ovisnosti, Dan borbe protiv siromaštva i Svjetski dan beskućnika) te će se organizirati Okrugli stol s temom beskućništva na kojem će
sudjelovati stručnjaci u cilju razmjene iskustva i znanja. U cilju jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom organizirat će se studijsko putovanje u Italiju te edukacije od strane stručnjaka psihijatra i radionica za unaprjeđenje komunikacijskih vještina i empatije.

 

Rezultati projekta: Projektom „Rješenje za 5“ postići se se  socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.  Prevenirati će se recidiva te uključiti korisnike u društvenu zajednicu.  Ojačati će se  kompentencije korisnika za život u zajednici.  Senzibilizirati će se  javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati  kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.

Categories