20.10.2016.

20161219_152131

Pružanje informacija iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži može biti od važnosti u obrazovnom smislu. Pristupi ranog otkrivanja i intervencije upotrebljavaju se u pojedinim školama te promocija zdravlja i  prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži  često se temelje na pružanju savjetovanja mladim konzumentima droga.

Opći cilj projekta: suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima

Posebni ciljevi:
-provedba projekta prevencije ovisnosti među osnovnim školama Grada 
-promijeniti stavove i ponašanje adolescenata: odgoditi prvo uzimanje sredstava ovisnosti (pušenje, alkohol, druge droge) i smanjenje korištenja alkohola, duhana i kanabisa kod mladih uključenih u program.
Povećanje senzibilizacije o zdravim načinima života i znanja (svjesnosti) o socijalnim utjecajima,  povećanje informiranosti učenika uključenih u program, s ciljem odgode prvog uzimanja sredstava ovisnosti, te smanjenja korištenja alkohola, duhana i droga, povećanje informiranosti roditelja o sredstvima ovisnosti – odgoda prvog uzimanja droga (pušenje, alkohol, druge droge), poboljšanje znanja, vještina i stavova koji se odnose na zdrava ponašanja i korištenje droga, smanjenje korištenja alkohola, duhana i kanabisa kod mladih – smanjenje šanse za buduće korištenje opijata