01.11.2016.

Sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu udruge usmjerenom u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika u 2016. od strane MZDOMSP.

Glavni cilj REPRO PP – rehabilitacijski program PET PLUS  je unaprijediti kvalitetu tretmana ovisnosti u Terapijskoj zajednici kroz razne aktivnosti.

Opći cil je aktivnostima, informiranošću i edukacijom poboljšati socijalnu uključenost  ovisnika na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvaćaju drugačije mišljenje i tuđe stavove. Daje im se uvid u mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, mogućnost osnaživanja radnih i intelektualnih vještina sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Posebni cilj programa je resocijalizacija, rehabilitacija, reintegracija i interakciju sa lokalnim stanovništvom kroz zajednička druženja i sportske aktivnosti te partnerstvo s ostalim udrugama i studijskim putovanjem u ostale županije RH. Primjenom primjera dobre prakse i multidisciplinarnim pristupom radi sveobuhvatnog i što učinkovitijeg liječenja i rehabilitacije te reintegracije liječenih ovisnika omogućavamo efikasnije rješavanje  problema socijalnog uključivanja marginaliziranih skupina u društvo te im pomažemo da budu konkurentniji na tržištu rada.

Ostvarenja programskih ciljeva mjeriti će se: anketama i upitnicima zadovoljstva u tijeku provedbe programa te završnom evaluacijom po završetku svake godine programa