U sklopu projekta „Mali trening za velike učenike“ provodi se ciklus od 12 radionica treninga socijalnih vještina u tromjesečnom razdoblju za učenike 5-ih i 6-ih razreda Osnovne škole „Vladimir Nazor“ s područja gradske četvrti Maksimir. Glavni ciljevi projekta „Mali trening za velike učenike“ su upoznavanje sebe, savladavanje vještina upravljanja svojim ponašanjima i emocijama te usvajanje vještina potrebnih za uspješno ostvarivanje socijalnih interakcija s vršnjacima i donošenje  zdravih prosocijalnih izbora. Radionice unutar projekta provoditi će Barbara Demović socijalna pedagoginja s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladim na području prevencije nepoželjnih ponašanja.

Provedena znanstvena istraživanja pokazuju da djeca s razvijenim i usvojenim socijalnim vještinama povećavaju vjerojatnost za visokoškolskim obrazovanjem, uspješnom karijerom, pozitivnim obiteljskim i poslovnim odnosima, boljim mentalnim zdravljem, smanjenim kriminalnim ponašanjem i uključenošću u život zajednice (Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill i Abbott, 2008). 

Upravo stoga razvije je projekt “Mali trening za velike učenike”. Trening socijalnih vještina usmjeren je na učenje i integriranje socijalnih vještina, poticanje njihove primjene i vježbanja te omogućavanje generalizacije naučenih vještina u ostale socijalne situacije. Ova projektna aktivnost nalazi se na kontinuumu aktivnosti vezanih za  univerzalnu prevenciju razvoja problema u ponašanju kod djece i mladih, odnosno razvoja neprihvatljivih ponašanju. Kod univerzalne prevencije karakteristično je kako se primjenjuje na široku populaciju djece bez označavanja ili izdvajanja visokorizične djece, dok se u isto vrijeme posvećuje posebna pozornost utjecaju intervencija na one s pojačanim rizikom. Ovaj tip prevencije prepoznatljiv je po tome jer je integriran u socijalni kontekst  i više se odnosi na socijalizacijski proces, nego na izdvajanje ili klinički odabrane intervencije.

Projekt uključuje i razdoblje pripremnih aktivnosti u trajanju od mjesec dana prilikom kojih će se voditelji projekta povezati sa stručnom službom partnerske osnovne škole s ciljem procjene ponašanja, ličnosti i razine usvojenih socio-emocionalnih vještina.

Provedbom projekta “Mali trening za velike učenike” pozitivni rezultati ogledat će se u ponašanju i novousvojenim vještinama učenika, unapređenju obiteljskih odnosa i kreiranju podržavajuće lokalne zajednice koja brine.