U sklopu projekta „Trka za pet“  provodi se ciklus radionica s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja u tromjesečnom razdoblju za učenike 7-ih i 9-ih razreda Osnovne škole „Vladimir Nazor“ s područja gradske četvrti Maksimir.  U neprihvatljivo ponašanje spada kod djece i mladih spada: skitnja, prosjačenje, vršnjačko nasilje, konzumacija sredstava ovisnosti, nedozvoljeni noćni izlasci, pušenje, izostajanje s nastave, kocakanje, prostačenje. Kako bi se promoviralo prihvatljivo ponašanje Udruga PET PLUS će kroz radionice koje će voditi Kristina draguzet, socijalna pedagoginja, promovirati prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zdrave stilove života.

Kroz interaktivne radionice promovirat će se zdravi stilovi života i skrenuti pažnja na prevenciju neprihvatljivog posnašanja.  Učenici kao polaznici radionica učiti će o nenasilnom rješavanju sukoba, prevenciji ovisnosti, prihvaćanju sebe kao pojedinca, prihvaćanju različitosti  te asertivnom ponašanju, a sve to u svrhu prevencije neprihvatljivog ponašanja među djecom i mladima. Radionice za učenike predstavljaju pozitivne strategije u otklananju neprihvatljivog ponašanja, straha, osjećaja krivice, stida, ljubomore, nepoštovanja te povećavaju njihovo samopouzdanje, povjerenje te pridonose većoj kohezivnosti grupe.

Ovaj projekt uključuje ujedno i razdoblje pripremnih aktivnosti u trajanju od mjesec dana prilikom kojih će se voditelji projekta povezati sa stručnom službom partnerske osnovne škole s ciljem procjene ponašanja.

Projekt ima multidimenzionalno djelovanje, iako je prvenstveno usmjeren na odgoj i obrazovanje u cilju prevencije neprihvatljivog ponašanja, djeluje i na kvalitetu života i zdravlje pojedinca.

Cilj je povećanje senzibilizacije o zdravim načinima života, socijalnim utjecajima te će se povećati informiranost učenika i poboljšati vještine i stavovi koji se odnose na zdrava ponašanja. Projekt je financiran od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.