Udruga PET PLUS
23.08.2017
, ,

Zagrebački osnovnoškolci sudjelovali u edukativnim radionicama IMAM STAV

Zagreb, 23. kolovoza  –  U sklopu programa IMAM STAV, koji je trajao od 20. listopada 2016. do 30. lipnja 2017. godine, udruga PET PLUS održala je niz edukativnih radionica u osnovnim školama Grada Zagreba. 

Financijska potpora za provođenje ovog programa osigurana je iz proračuna Grada Zagreba, dodijeljena je u listopadu 2016. g. te je iznosila 20.000,00 kn.

Projekt IMAM STAV usmjeren je na opću populaciju djece i mladih, njihove roditelje, nastavnike i stručnjake, s ciljem poboljšanja njihovih vještina i podizanja svijesti, znanja te upoznavanjem cjelokupne javnosti o štetnosti neprihvatljivih ponašanja.

Na ukupno 8 radionica sudjelovao je 131 učenik 6. i 7. razreda iz dvije osnovne škole s područja Zagreba – OŠ Vladimira Nazora i OŠ Pavleka Miškine.

Osim učenika kao izravnih korisnika, korist od ovih radionica ostvarili su i neizravni korisnici – roditelji učenika i njihovi nastavnici. Tako su roditelji dobili benefite posrednim putem kroz činjenicu da su njihova djeca zauzela drugačiji, informiraniji stav, usvojila nove životne vještine te dobila edukaciju u cilju suzbijanja i prevencije ovisnosti. Nastavnici su sudjelovali u provedbi interaktivnih radionica s učenicima, kroz koje su stekli nova znanja i iskustva.

Ostvareni su ciljevi projekta uslugom izvaninstitucionalnog odgoja. Radionice su bile usmjerene promicanju i unapređenju zdravlja za ciljanu populaciju učenika 6. i 7. razreda. Radionice su bile usmjerene djelovanju na učenje novih životnih vještina i zdravih načina života. Program je namijenjen smanjenju, preveniranju i odgodi prvog uzimanja sredstava ovisnosti.

Osim direktnog učinka, na temelju dugogodišnjih evaluacija, provođenje ovakvih aktivnosti doprinijet će usvajanju novih znanja, promjeni stava i ponašanja adolescenata te smanjenju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima.

Radionice su provedene s ciljem jačanja samopouzdanja i samopoštovanja te stvaranja pozitivne slike o sebi kod učenika, čime se stvara dobra osnova za suzbijanje budućih neprihvatljivih ponašanja poput konzumacije alkohola i droge, autodestruktivnog ponašanja, neprihvatljivog ponašanja, vršnjačkog nasilja i izostajanja s nastave. S učenicima se radilo na asertivnosti i „ja“ porukama kao najučinkovitijem modelu komunikacije. Asertivnim načinom komunikacije ističu se osjećaji govornika, poziva se na zajedničko rješavanje problema, izražava se želja za suradnjom i vježba se dobro i aktivno slušanje.

Učenici su bili iznimno zainteresirani za radionice, sudjelovali su, bili aktivni, postavljali pitanja, i istraživali temu koja se obrađivala. Ovakav pristup učenika radionicama je redovita pojava te je odaziv na predložene teme i aktivnosti uvijek izvrstan.

Za potrebe provedbe aktivnosti i održavanje radionica pripremljeni su i otisnuti tiskani materijali za sve učenike, nastavnike i njihove roditelje te za sve zainteresirane.

Ovim projektom djelovali smo i na senzibilizaciju javnosti o potrebi kontinuiranog rada s djecom i mladima na području prevencije te jačanju njihovih životnih kompetencija.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram