Udruga PET PLUS
01.09.2017
,
, ,

PET PLUS za Zavod

Financira se od: Ministarstvo zdravstva

Početak i kraj projekta: 01.09.2017.-31.08.2018.

Iznos financiranja: 150.000,00kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Nositelj projekta: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Partneri: Udruga Pet plus

Opći cilj projekta: 

Ciljevi projekta podrazumijevaju i uključuju aktivnosti usmjerene prema dijagnostici i psihosocijalnom tretmanu osoba s problemima s mentalnim zdravljem, prevenciju, dijagnostiku, izvanbolničko liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju mladih osoba s rizikom, konzumenata psiho-aktivnih droga i ovisnika. Kroz navedeno djelovat će se na suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe projekata liječenja ovisnika i pojavnosti zaraznih bolesti u toj populaciji.

Drugi najvažniji cilj projekta je stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, stručnih suradnika i članova partnerske organizacije, te razvoj partnerstva i suradnje s udrugama.

Posebni ciljevi projekta:

Provedbom projekta na području cijele Zagrebačke županije nastaju trajne promjene u smislu senzibilizacije društva a naročito obrazovnih institucija prema problemima mentalnog zdravlja a naročito bolesti ovisnosti, potrebi ranog prepoznavanja te djelovanja prije nastanka poremećaja; također potrebe što ranije dijagnostike poremećaja i zbrinjavanja konzumenata i ovisnika o drogama kod kojih se poremećaj već uspostavio, njihovog medicinskog liječenja te psiho-socijalnog tretmana. Kao rezultat dobro provedenih multidisciplinarnih aktivnosti prevencije direktno će se ostvariti opći cilj suzbijanja i sprječavanja pojave ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe projekata liječenja ovisnika i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjima. Ujedno će se kroz dio aktivnosti resocijalizacije podići kvaliteta života oboljelih, a marketinškim aktivnostima i radionicama će se utjecati na povećanje senzibilizacije javnosti te smanjenje stigmatizacije ovisnika i liječenih ovisnika. 

Kratki opis programa: 

Projekt univerzalne prevencije ovisnosti usmjeren na opću populaciju djece, mladih, roditelje i učitelje; rane identifikacije ovisnosti i intervencije; resocijalizacije bivših ovisnika; e-savjetovanja; stručnog usavršavanja te senzibilizacije i informiranja javnosti na području Zagrebačke županije

Aktivnosti:

  • Savjetovanje i psihosocijalna podrška
  • Predavanja i tribine
  • Informiranje i osvještavanje javnosti
  • Edukacija liječenih ovisnika
  • Edukacija kadra

Rezultati projekta:

Veći broj educiranih stručnih suradnika učesnika projekta te suradnika obrazovnih institucija involviranih u zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, te veći broj stručnih djelatnika i članova partnerske organizacije educiranih o specifičnoj tematici tijekom trajanja projekta. 

Mjerljive promjene u ponašanju i stavovima kod populacije obuhvaćene projektom, te mjerljivi ishodi znanja i informiranosti djece i mladih o dostupnosti droga, prepoznavanju konuzumenata.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram