Socijalna pedagoginja Udruge PET PLUS Tihana Vukasović drži radionice Osnove komunikacije za PKD (počinitelje kaznenih djela). Uspješna komunikacija pomaže približiti se ljudima, bolje ih razumjeti, savladati svakodnevne prepreke i izazove koji se pojavljuju, graditi poštovanje, povjerenje,naučiti stvarati kompromise, te u konačnici kreirati ideje koje će…