Udruga PET PLUS
11.09.2023
, ,
, , , , ,

Svjetionik solidarnosti

Naziv projekta na engleskom jeziku: Beacon of Solidarity

Nositelj projekta: Udruga Institut Pula

Partner na projektu: Udruga PET PLUS

Početak i kraj projekta: 01.09.2023. – 31.08.2024.

Trajanje projekta: 12 mjeseci
Ukupna vrijednost projekta: 56.356,75 eura

Opći cilj projekta: rješavanje problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske.


Specifični ciljevi projekta: podizanje svijesti o problemima beskućnika, holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaranje političkih promjena radi rješavanja problema beskućništva.

Opis projekta:
CILJ: Udruga Institut Pula i Udruga PET PLUS projektom „Svjetionik solidarnosti“ imaju za cilj rješavanje problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske.

Rješavanje problematike: Uz nedostatak cjelovite podrške, tu su problemi nedovoljnih kapaciteta smještaja, ovisnost o inicijativama civilnog društva umjesto strukturne nacionalne politike, nedostatak nacionalnih strategija , pa tako i regionalne stambene politike socijalnog zbrinjavanja te poteškoće s ostvarivanjem prava na prebivalište, a samim time i zdravstvenu skrb. Nedovoljna informiranost korisničke skupine o vlastitim pravima i mogućnostima koje bi im osigurale bolju kvalitetu života.

Projekt se fokusira na podizanje svijesti o navedenim problemima, holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaranje političkih promjena radi rješavanja navedenih izazova kroz 8 aktivnosti:

 1. Savjetovanje podizanje svijesti o pravima korisnika i informiranje o dostupnim uslugama i resursima.
 2. Prikupljanje podataka – prikupljanje informacija i povratnih informacija korisnika radi donošenja adekvatnih politika.
 3. Informiranje i podrška – pružanje informacija o strukturalnim problemima te poticanje korisnika na aktivno sudjelovanje u borbi protiv beskućništva.
 4. Pružanje smještaja – osiguranje sigurnosti, stabilnosti i integracije korisnika u društvo.
 5. Street work – pružanje podrške i informacija beskućnicima te zagovaranje političkih promjena.
 6. Radionice afirmacije ekonomskih i socijalnih prava – osnaživanje korisnika kroz stjecanje vještina i znanja.
 7. Održavanje izložbi fotografija – mijenjanje perspektive javnosti o beskućništvu i podizanje svijesti.
 8. Održavanje okruglih stolova – identifikacija prioriteta i strategija za zagovaranje političkih promjena.

Rezultati projekta:

 • Povećan opseg i kvaliteta podrške u zajednici ranjivim skupinama
 • Povećana svijest lokalne zajednice i javnosti o potrebama i pravima ranjivih skupina u riziku beskućništva i socijalne isključenosti
 • Ojačana suradnja između organizacija uključenih u projekt

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost udruge PET PLUS i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program Impact4Valeus sufinancira Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram