Udruga PET PLUS
01.12.2016
,
, ,

REP – resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija faza II

Financira se od: MDOMSP

Početak i kraj projekta: 01.12.2016-30.11.2017.

Iznos financiranja: 105.000

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Općina Orle


Opći cilj projekta: 

Cilj je pružiti zatvorenicima-ovisnicima i liječenim ovisnicima edukaciju, prekvalifikaciju, školovanje, savjete i pomoć u vidu svježih i relevantnih informacija. Budući da su to uglavnom mlađe osobe koje su prekinule svoje obrazovanje zbog nekog kaznenog dijela, potrebno im je omogućiti dodatno obrazovanje, školovanje i  aktivnosti. Projekt pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i edukaciji – organiziranje doškolovanja i prekvalifikacije – organiziranje savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju i doškolovanje, aktivnosti su s ciljem senzibiliziranja javnosti za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika.

Cilj je poboljšati njihovu resocijalizaciju socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, daje uvid u mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, osnaže radne  i intelektualne vještine (jačanje radnih kompetencija i njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz razvoj vještina i stjecanja prakse), sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Uz psihosocijalnu podršku, savjetovanje i informiranje, edukaciju i osposobljavanje, senzibilizacijom i  informiranjem lokalne zajednice i šire javnosti postići će se ciljevi utvrđeni natječajem slijedećim sadržajima:

 • uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije, što uključuje aktivnosti kao što su; edukacije i informiranja rehabilitiranih ovisnika o mogućnostima školovanja, zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava iz programa resocijalizacije
 • program/projekt psihosocijalne podrške i prihvata nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici
 • iskustveno učenje

Ciljevi su unaprjeđenje provedbe projekta resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici, ovisnika-zatvorenika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.


Posebni ciljevi projekta:

Sekundarni cilj projekta je reintegracija u društvo kroz  nastavak poslova i interakciju sa lokalnim stanovništvom, te: 

 • povećati mogućnosti za održivo zapošljavanje / samozapošljavanje dugotrajno nezaposlenih liječenih ovisnika kroz njihovo edukaciju/osposobljavanje/prekvalifikaciju 
 • skidanje stigme s marginaliziranih skupina
 • senzibiliziranje i informiranje lokalne zajednice, poslovne zajednice i šire javnosti za rezultate projekta resocijalizacije liječenih ovisnika i na taj način doprinosi njegovoj održivosti
 • poboljšanje socijalne uključenosti ovisnika
 • povećana mogućnosti za održavanje apstinencije


Kratki opis programa:

Resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija i doškolovanje za lakši pronalazak zaposlenja te time pomoć u integraciji u zajednicus ciljem povećavanja mogućnosti za održivo zapošljavanje za liječene ovisnike


Aktivnosti:

1. Podizanje kompetencije liječenih ovisnika u Terapijskoj zajednici PET PLUS 

1.1. Program osposobljavanja/tečaj za računalnog operatera, upravljanje viličarom

1.2. Program osposobljavanja/tečaj za upravljanje viličarom

1.3  Edukacije i savjetovanje za vođenje osobnih financija

1.4. Radionica – savjeti kako napisati životopis, molbu, kako tražiti posao, kako se ponašati na razgovoru za posao


Rezultati projekta:

 1. Resocijalizirani liječeni ovisnici
 2. Motivirani liječeni ovisnici
 3. Pomoć pri zapošljavanju resocijaliziranih ovisnika (edukacije i radionice)
 4. Unaprijeđena kvaliteta tretmana ovisnosti o drogama
 5. Povećane radne kvalifikacije i kompetencije liječenih ovisnika za rad
 6. Stečena nova zvanja i zanimanja i/ili osposobljavanja 
 7. Informiranje i senzibiliziranje javnosti (web, fb, okrugli stol, letak)
 8. Diseminirani projektni  rezultati  kao primjer dobre prakse 
Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram