Udruga PET PLUS
01.12.2019
,
, ,

REO – Faza II

REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži,  FAZA II

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Općina Orle, POU VG

Početak i kraj projekta: 01.12.2019.-30.11.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 140.000,00 kn (za svaku godinu trajanja projekta)

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Opći cilj projekta: unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika

Posebni ciljevi projekta:

  • Poticati provedbu projekata resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanje liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti
  • Edukacija liječenih ovisnika radi stvaranja temelja za zapošljavanjem istih
  • Osnaživanje liječenih ovisnika na području životnih kompetencija

Opis projekta:

Projekt REO FAZA II omogućava edukacije za 9 korisnika – liječenih ovisnika kroz 3 godine. Na početku provedbe projekta korisnici će definirati svoje afinitete i odabrati edukaciju iz jednostavnog deficitarnog zanimanja.  Nakon provedbe projekta, korisnici će imati zanimanje iz odabranog jednostavnog deficitarnog zanimanja kako bi konkurirali na tržištu rada i u kratkom roku pronašli zaposlenje čime će se aktivno uključiti u društvo te pridonijeti osobnoj kvaliteti života ali i ostalim članovima obitelji te društvu u cjelini.

Osim edukacije, u ovom programu korisnici će pohađati Grupe pomoći i samopomoći  gdje će razvijati svoje životne kompetencije čime će rasti njihovo samovrednovanje, samopouzdanje, motivacija, radne kompetencije, informiranost i komunikacija s članovima obitelji koji također mogu nazočiti ovim Grupama. Takvim integriranim pristupom se smanjuju rizici za povratak u ovisnička ponašanja.

Tijekom projekta korisnici će proći Školu života „Preživljavanje u prirodi“ koji će utjecati na jačanje osobnih i socijalnih vještina (empatije, komunikacijskih vještina), izgradnju, produbljivanje i širenje znanja o životu, radu i mentalitetu u pojedinim kriznim situacijama, pripremu za neovisno i odgovorno ponašanje u životu pojedinca kao člana zajednice.

Ujedno ovakav program pridonosi većoj osviještenosti/senzibilizaciji društva za problem skrbi o marginaliziranim skupinama u nepovoljnom položaju, potiče društvo i odgovorne institucije na prepoznavanje koristi brige o liječenim  ovisnicima kroz smanjenje broja osoba u nepovoljnom položaju, smanjenje nezaposlenosti i smanjenje troškova liječenja tih istih korisnika.

Udruga PET PLUS u svojoj Terapijskoj zajednici otvorila je mogućnost za volontiranje korisnicima koji su završili program gdje će se nuditi dodatni sadržaji i nakon završetka ovog Projekta za osnaživanje korisnika kroz edukacije, radionice, tečajeve i sl.

Aktivnosti:

Tijekom projekta će se provoditi tri glavne aktivnosti kako bi se postigao cilj projekta i cilj Poziva natječaja a sve u skladu s ljudskim, tehničkim i financijskim mogućnostima, kako slijedi:

  • Edukacija iz područja jednostavnih deficitarnih zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe projekta
  • Grupe pomoći i samopomoći koje će održavati psihijatar i socijalni pedagog.
  • Škola života – škola preživljavanja u prirodi

Ostale planirane aktivnosti u projektu:

  • Aktivnosti promocije i vidljivosti
  • Okrugli stol
  • Evaluacija projekta

Rezultati projekta:

Kroz sudjelovanje u projektu REO FAZA II, educirati će se i bolje pozicionirati na tržištu rada 9 korisnika iz područja deficitarnih zanimanja u građevinarstvu. Grupe pomoći i samopomoći pohađati će 40 korisnika i članova obitelji, gdje će razvijati svoje životne kompetencije čime će rasti njihovo samovrednovanje, samopouzdanje, motivacija, radne kompetencije, informiranost i komunikacija s članovima obitelji. Takvim integriranim pristupom smanjiti će se rizici za povratak u ovisnička ponašanja.

20 korisnika pohađati će školovanje na tečaju Preživljavanja u prirodi čijim završetkom će ojačati osobne i socijalne vještine te razviti sposobnosti preživljavanja u kritičnim situacijama što će imati utjecaja na njihovu resocijalizaciju i život nakon izlaska iz terapijske zajednice.

Održavanjem Okruglih stolova, informiranjem javnosti program će doprinijeti većoj osviještenosti/senzibilizaciji društva za problem skrbi o marginaliziranim skupinama u nepovoljnom položaju. Potaknuti će društvo i odgovorne institucije na prepoznavanje koristi brige o liječenim ovisnicima kroz smanjenje broja osoba u nepovoljnom položaju, smanjenje nezaposlenosti i smanjenje troškova liječenja tih istih korisnika.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram