Korisnici projekta REO Faza II krenuli su u rujnu 2021. godine put Gorskog kotara točnije u Delnice gdje će proći  školu u prirodi  u sklopu aktivnost koja se  provodi u projekta –  Školu života „Preživljavanje u prirodi“.

Cilj Škole života  je od izuzetne važnosti za osobe koje se bore s ovisnošću. Jačanje osobnih i socijalnih vještina (empatije, komunikacijskih vještina), izgradnja, produbljivanje i širenje znanja o životu, radu i mentalitetu u pojedinim kriznim situacijama te priprema za neovisno i odgovorno ponašanje u životu pojedinca kao člana zajednice.