Udruga PET PLUS
01.06.2020
,
, ,

Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: CZSS Samobor

Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Opći cilj projekta:  Kroz organizaciju  aktivnosti počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvate drugačije mišljenje te općenito unaprijede kvalitetu njihovih života.

Sukladno Pozivu, pružiti usluge kojima se osigurava reintegracija socijalno osjetljivih skupina u život zajednice, bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima.

Opis projekta: Program se bazira na poziciji PKD nakon odsluženja kazne. Njihov život mijenja se iz temelja, suočavaju se s osudom okoline, a često i obitelji.

Program inicira promjene u ponašanju zatvorenika, obitelji i radi na destigmatizacije okoline kroz rehabilitaciju, edukacije, jačanje samopouzdanja i uključivanje u razne aktivnosti.

Aktivnosti:

1. Savjetovalište – Individualni i grupni savjetodavni rad sa socijalnim pedagogom
2. Psihosocijalni tretman
3. Vanjska supervizija djelatnika
4. Osnove komunikacije za PKD
5. Kazališna večer – Interakcija s okolinom i druženje u vanjskom okruženju, učenje kako kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme na drugačiji način
6. Filmska večer –  Interakcija s okolinom i druženje u vanjskom okruženju, učenje kako kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme na drugačiji način
7. Bowling – Interakcija s okolinom i druženje u vanjskom okruženju, učenje kako kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme na drugačiji način
8. Paintball – Razvoj natjecateljskiog duha i zajedništva kod korisnika
9. CZSS Samobor – upućivanje korisnika te pružanje informacija i pomoć pri uključivanju  u zajednicu
10. Zadar – savjetovalište, osnaživanje obitelji i umrežavanje i širenje socijalnih usluga
11. Objava e- knjižice
12. Okrugli stol
 

Rezultati projekta: Utjecaj programa Dobrobit za PKD Bit će usmjeren na počinitelje kaznenih djela kojima ćemo osigurati SAVJETOVALIŠTE te kroz informiranje, edukaciju i aktivnosti pružiti adekvatnu pomoć. Oni će kroz radionice i aktivnosti u programu  osnažiti svoje intelektualne i radne vještine te će biti motiviraniji i informiraniji za rad kada se ponovo uključe u društvo. Važan čimbenik rehabilitacije je i emocionalno osnaživanje, koje je ponekad zanemareno u našem društvu. Na krajnje korisnike utjecati će se kroz aktivnosti s ciljem destigmatizacije marginaliziranih skupina. Integracija u život zajednice socijalno osjetljivih skupina je bitna komponenta u sprječavanju i rješenju problema socijalne isključenosti počinitelja kaznenih djela. Savjetovalište te stručna pomoć, rad sa socijalnim pedagogom i socijalnim radnikom, organiziranom edukacijom miču s ulice, smanjuje se kriminalitet, aktivnostima i edukacijom, osposobljavanjem za rad utječe se na smanjenje siromaštva, povećava se zapošljivost, resocijalizacija i opće zdravlje korisnika. Ojačat će se umrežavanje sličnih udruga te će se upoznati javnost s problemima s kojima se susreću  počinitelji kaznenih djela te će se time osnažiti korisnike i skinuti stigma s marginaliziranih skupina.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram