Udruga PET PLUS dana 01. lipnja 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto: asistent/ica voditeljice  projekta, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Rok prijave: 11.06.2020.

Mjesto rada: Zagreb, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme

Kratki opis najvažnijih zaduženja radnog mjesta

 • organiziranje rada izvoditelja aktivnosti
 • izvršavanje zadataka po nalogu voditeljice projekta
 • pripremanje dokumentacije za izvještavanje Ugovornog tijela
 • priprema ostale projekte dokumentacije (ugovori, putni nalozi i sl.)
 • Surađuje na provedbi projekata
 • Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale i dokumente nastale u njegovom radu
 • Obavlja ostale poslove po nalogu voditeljice projekta

Uvjeti natječaja

 • VŠS ili više
 • 1 godina radnog iskustva
 • Osjetljivost na rad s marginaliziranim skupinama
 • Engleski jezik u govoru i pismu (napredno)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Ukoliko je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

 

 

 

Prijava

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat/kinja prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Asistent/ica voditejice projekta (m/ž)“ i treba sadržavati:

 • životopis, vlastoručno potpisan, najmanje sljedećeg sadržaja: 1) ime i prezime kandidata; 2) broj telefona kandidata; 3) adresa elektroničke pošte; 4) navod o poslovima koje je kandidat radio s točnim vremenskim razdobljima u kojima je obavljao te poslove; 5) navod o stupnju znanja engleskog jezika; 6) navod o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije; 7) navod o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo)

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Prijave na natječaj podnose se: