Projekt REO trajao je punih 12 mjeseci, od 1. rujna 2017. godine, sve do 31. kolovoza 2018. Opći cilj projekta bila je provedba resocijalizacije ovisnika, financiran je u iznosu od od 145.000,00 kn od strane ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sam naziv projekta sadrži tri riječi koje su bile cilj i koje su nas vodile ovih godinu dana: resocijaliziraj, educiraj, osnaži. Projekt smo započeli s edukacijom četiri korisnika Terapijske zajednice Orle koja se provodila u suradnji s POU Velika Gorica i POU Zagreb. Korisnici su uspješno završili edukaciju za rukovanje viličarom i zanimanje za zidara, time su stekli dodatno zvanje i povećali konkurentnost na tržištu rada.
Kroz edukaciju, komunikaciju sa školom, profesorima i ostalim sudionicima edukacije ojačali su samopouzdanje i na bezbolan način se uključili u društvenu svakodnevnicu.

Kako bi se naši korisnici dodatno osnažili, održan je ciklus od šesnaest radionica grupa pomoći i samopomoći korisnika Terapijske zajednice koje je provodio stručni tim u sastavu psihijatar-socijalni pedagog, kao i ciklus radionica terapije plesom i pokretom koje je provodila licencirana psihoterapeutkinja.

Radna terapija i volontiranje u call centru naše udruge PET PLUS bili su značajan dio resocijalizacije, a korisnici projekta uspješno su sudjelovali i rješavali sve zadatke koji su pred njih bili stavljeni.
Kada se govori o resocijalizaciji, važno je proći situacije koje čekaju naše korisnike nakon uspješne rehabilitacije, tako je održana radionica na kojoj su učili kako napisati životopis, uspješno tražiti posao, ići na razgovor…kako bi resocijalizacija bivših ovisnika bila što uspješnija, potrebna je i senzibilizacija javnosti, tako smo upoznali javnost o problemima bivših ovisnika, njihovoj potrebi uključivanja u svakodnevnicu i informirali ih o našem radu.

Kraj uspješno završenog i provedenog projekta obilježili smo Okruglim stolom u Terapijskoj zajednici Orle. Na Okruglom stolu sudjelovalo je 30 osoba s ciljem, da se kroz prizmu dobrih praksi utvrde praktični koraci i mjere za prevenciju relapsa kod liječenih ovisnika. Okrugli stol bila je sjajna prilika svim zainteresiranima za pobliže upoznavanje Terapijske zajednice i njenih korisnika, najvažnijih čimbenika projekta. Bila je to prilika i za evaluaciju projekta, hvala našim korisnicima Terapijske zajednice na sjajnim povratnim informacijama i hvala svim sudionicima projekta na njegovoj uspješnoj provedbi.