Tijekom provedbe projekta ”REO-resocijaliziraj, educiraj, osnaži” financiranog od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske provedena je edukacija za zidara koju su pohađala i uspješno završila 3 korisnika Terapijske zajednice. Trajanje edukacije bilo je ukupno 150 sati, a održala se u suradnji s POU Zagreb.

Nakon uspješno završene edukacije korisnici naše Terapijske zajednice Orle stekli su dodatno zvanje i time povećali konkurentnost na tržištu rada, samim time ojačali su samopouzdanje te su se kroz komunikaciju sa školom, profesorima i ostalim sudionicima edukacije bezbolno uključili u društvenu svakodnevicu.