14.01.2014.

31.12.2015. završena je provedba projekta uz financijsku podršku Grada Zagreba.

Projekt je osmišljen kroz  14 radionica u trajanju od 2,5 sata i održavao se u Terapijskoj zajednici  Udruge PET PLUS u Orlama.  Program je obuhvaćao grupni i individualni savjetodavni rad, psihosocijalnu podršku i terapiju  korisnika.

Cilj radionica bio je rad na osobnom interpersonalnom uvidu, boljoj komunikaciji, razvijanju kritičnog mišljenja, pomoći pri pronalasku  motivacije za završavanje programa oporavka, održavanje apstinencije, te ponovno uključivanje u  društvo.  Naglasak je bio na  poticanju članova na pozitivne promjene na planu ponašanja i razmišljanja te stjecanju socijalnih vještina. Svi korisnici aktivno su sudjelovali  u svim temama.
Radionice su bile originalno autorsko djelo dr.sc. Antonia Puljić, dr.med.spec.psihijatar

Grupni i individualni savjetodavni rad pomogao je korisnicima da se osjećaju prihvaćeno, da vide da nisu prepušteni sami sebi, nego da se netko brine o njihovom psihičkom stanju i zdravlju i samim time da su lakše prihvaćeni od strane društva. Oni su svojim radom na sebi kroz resocijalizaciju pokazali veću volju za radom i stekli upornost koji su naučili boravkom u Terapijskoj zajednici i sudjelovanjem u različitim aktivnostima zajednice.

Postupno su mijenjali  ponašanje u pozitivnim smjerovima,  lakše su prepoznali rizične situacije prvenstveno u svrhu prevencije relapsa, koji je osnovni cilj ovih aktivnosti. Na taj način imaju kvalitetniji način življenja, odnosno  vraćaju se zajedno sa svojom obitelji na zdrave stilove života  pa tako duže održavaju uspješnu apstinenciju od svih vrsta psihoaktivnih tvari (droga, alkohol, kocka), te su promijenili ovisnički životni stil u najširem smislu. Postali su kritičniji u pogledu vlastitih pogrešaka, lakše ih priznaju i nose se s njima. Jedna od važnijih promjena je lakše nošenje s traumatskim događajima iz prijašnjeg života, uspostava unutarnjeg mira te spoznaja kako sreća dolazi iz svakog pojedinca iznutra i kako je za svoju sreću odgovoran svako sam.