Projekt “Do boljeg sebe”  koji je financirao Grad Zagreb proveden je i završen  kroz dva ciklusa radionica u petomjesečnom razdoblju za korisnike Terapijske zajednice PET PLUS. Radionice je zamislila i realizirala socijalna pedagoginja Kristina Draguzet.

Prvi ciklus radionica sastojao se od tema vezanih uz  jačanje socijalnih i životnih kompetencija i vještina, dok je drugi ciklus uključivato stjecanje i nadogradnju vještina potrebnih za pronalazak i održavanje zaposlenja. Stjecanje novih vještina vrlo je važno za razvoj osobe. Kroz njih se ne stječu samo nova znanja nego i iskustva koja se kasnije mogu iskoristiti u raznim poslovnim i životnim situacijama. Projekt je  sadržavao fazu pripremnih aktivnosti prilikom kojih je socijalna pedagoginja projekta surađivala sa zaposlenicima Udruge PET PLUS te temeljem toga provela  psihosocijalnu procjenu ponašanja i razinu usvojenih socijalnih i profesionalnih vještina kod korisnika. Po samom završetku projekta, organiziran je  okrugli stol s ciljem prikazivanja važnosti provođenja radionica usmjerenih na razvoj, nadogradnju i održavanje socijalnih i profesionalnih vještina te je po završetku projekta ukazano na važnost dobivenih rezultata ishodne i procesne evaluacije.