Rehabilitacijski program Udruge Pet Plus (REPRO PP) nastavlja sa svojim aktivnostima rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije bivših ovisnika nakon uspješne dvije godine provedbe.

 

Opći cilj programa je aktivnostima, informiranošću i edukacijom poboljšati socijalnu uključenost ovisnika, razvijanjem njihovog samopouzdanja,  osnaživanjem radnih i intelektualnih vještina doći do konačnog rezultata programa; emocionalno i intelektualno snažnijih pojedinaca te njihove veće konkurentnosti  na tržištu rada.

 

REPRO PP program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000 kn za period provedbe od studenog 2018. do kraja listopada 2019. godine.