Udruga PET PLUS
11.02.2022
, , ,

UDRUGA PET PLUS TRAŽI KOORDINATORA/ICU PROJEKATA

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto: koordinator/ica projekta, 1 izvršitelj (m/ž)

 

 

Rok prijave: 28.02.2022.

Mjesto rada: Zagreb, Hrvatska

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

 

Kratki opis najvažnijih zaduženja radnog mjesta

 

 • organiziranje rada izvoditelja aktivnosti
 • izvršavanje zadataka po nalogu voditeljice projekta
 • pripremanje dokumentacije za izvještavanje Ugovornog tijela
 • priprema ostale projekte dokumentacije (ugovori, putni nalozi i sl.)
 • surađuje na provedbi projekata
 • prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale i dokumente nastale u njegovom radu
 • obavlja ostale poslove po nalogu voditeljice projekta

 

Uvjeti natječaja

 • VŠS ili više
 • 1 godina radnog iskustva
 • osjetljivost na rad s marginaliziranim skupinama
 • engleski jezik u govoru i pismu (napredno)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • ukoliko je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Prijava

 

Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat/kinja prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „koordinator/ica projekta (m/ž)“ i treba sadržavati:

 

 • životopis, vlastoručno potpisan, najmanje sljedećeg sadržaja: 1) ime i prezime kandidata; 2) broj telefona kandidata; 3) adresa elektroničke pošte; 4) navod o poslovima koje je kandidat radio s točnim vremenskim razdobljima u kojima je obavljao te poslove; 5) navod o stupnju znanja engleskog jezika; 6) navod o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije; 7) navod o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo)

 

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Prijave na natječaj podnose se:

 

Prethodna objava
Sljedeća objava
Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram