U okviru projekta REO-resocijaliziraj, educiraj, osnaži” FAZA II  koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku započele su  grupe pomoći i samopomoći korisnika Terapijske zajednice koje provodi stručni tim u sastavu psihijatar-socijalni pedagog. Kroz 13 radionica korisnici će raditi na sebi i za sebe, raditi će na motivaciji za promjenom, učiti o neverbalnim porukama, ja porukama te asertivnosti. Naši stručnjaci pomoći će korisnicima naučiti kako biti jači od svojih izlika, kako se fokusirati na cilj te kako pobijediti strah.

Grupe pomoći i samopomoći omogućit ćekorisnicima Terapijske zajednice PET PLUS  razvoj životnih  kompetencija čime će rasti njihovo samovrednovanje, samopouzdanje, motivacija, radne kompetencije, informiranost i komunikacija s članovima obitelji koji također mogu nazočiti ovim Grupama. Takvim integriranim pristupom se smanjuju rizici za povratak u ovisnička ponašanja.