01.06.2015. Od danas je terapijska zajednica PET PLUS na novoj lokaciji u Orlama, Orle 20, kraj Velike Gorice.