Udruga PET PLUS
01.09.2019
, ,

Start Point

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Udruga Institut Pula i Callidus-ustanova za obrazovanje odraslih

Početak i kraj projekta: 01.09.2019.-01.07.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.015,66 kn

Trajanje projekta: 22 mjeseca

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu  provedbom ciljanog programa razvijenog za njih te mentorstvom i mogućnošću smještaja u “Kući na pola puta”.

Posebni ciljevi projekta:

  1. Jačanje kompetencija OCD-a za podršku resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.
  2. Postpenalni prihvat i osnaživanje počinitelja kaznenih djela za resocijalizaciju i reintegraciju u društvenu zajednicu.

Opis programa:

Prema procjeni Uprave za zatvorski sustav, u zatvorskom sustavu godišnje je oko 100 zatvorenika s potrebom za intenzivnom pomoći i podrškom u postpenalnom prihvatu (rješavanje problema smještaja i organizacije života). U predmetima uvjetnog otpusta zaprimljenih tijekom 2015. g,

izrečeno je 354 posebnih obveza prema čl. 62. Kaznenog zakona NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, od čega se većina (85%) odnosi na redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu ili policijskoj upravi, dok se 13 % posebnih obveza odnosi na nastavak liječenja od ovisnosti. Ovi podatci ukazali su na veliku potrebu rješavanja problematike na nacionalnoj razini.

Projekt START POINT svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljnih skupina, a kojima direktno prijeti socijalna isključenost zbog toga što se nemaju gdje vratiti te često recidiviraju. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu. Udruge PET PLUS i Institut Pula osnažiti će svoje kapacitete kroz edukaciju u tri novo razvijena programa. Programe će razviti vanjski stručnjaci pod mentorstvom partnera ustanove Callidus. Programi će obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela te program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima. Nakon edukacije Udruga PET PLUS i Institut Pula provodit će psihosocijalno osnaživanje počinitelja kaznenih djela kroz grupe. Tijekom tog procesa motivirati će se korisnike koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za osnovne potrebe da radom na sebi i rješavanjem situacija oko sebe samostalno donose odluke i sami stvaraju prilike za nove početke. Projekt se bazira na organiziranju “kuće na pola puta”, u kući će biti pružen smještaj za minimalno 7 bivših kažnjenika te  ponuđen kompletan program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja radom sa stručnjacima, mogućnošću dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima i vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

Aktivnosti:

  • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
  • Program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima
  • Edukativna radionica za stjecanje osnovnih životnih vještina
  • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
  • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
  • Izobrazba za pojedina strukovna zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe projekta
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi psihijatar
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi socijalni pedagog

Rezultati projekta:

Kroz sudjelovanje u projektu START POINT minimalno 7 bivših kažnjenika biti će smješteno u „kući na pola puta“, dok će se za sveukupno 15 bivših kažnjenika koji će sudjelovati u projektu, kroz edukacije, dodatnu izobrazbu, sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta, sudjelovanje u programu posebno za njih osmišljenom,  poboljšati socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine,  sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram