Udruga PET PLUS
01.11.2016
, ,
, , , , ,

Sklopljen Ugovor s MZDOMSP za projekt REP II faza

01.11.2016.

Sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu udruge usmjerenom u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika u 2016. od strane MZDOMSP.

Cilj je kroz ovaj projekt pružiti zatvorenicima-ovisnicima i liječenim ovisnicima edukaciju, prekvalifikaciju, školovanje, savjete i pomoć u vidu svježih i relevantnih informacija. Budući da su to uglavnom mlađe osobe koje su prekinule svoje obrazovanje zbog nekog kaznenog dijela, potrebno im je omogućiti dodatno obrazovanje, školovanje i  aktivnosti. Projekt pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i edukaciji – organiziranje doškolovanja i prekvalifikacije – organiziranje savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju i doškolovanje, aktivnosti su s ciljem senzibiliziranja javnosti za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika.

Uz psihosocijalnu podršku, savjetovanje i informiranje, edukaciju i osposobljavanje, senzibilizacijom i  informiranjem lokalne zajednice i šire javnosti postići će se ciljevi utvrđeni natječajem slijedećim sadržajima:

-uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije, što uključuje aktivnosti kao što su; edukacije i informiranja rehabilitiranih ovisnika o mogućnostima školovanja, zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava iz programa resocijalizacije

-program/projekt psihosocijalne podrške i prihvata nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici

-iskustveno učenje

Sekundarni cilj projekta je reintegracija u društvo kroz  nastavak poslova i interakciju sa lokalnim stanovništvom.

Ostvarenja projektnih ciljeva mjeriti će se: uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za poslove verificiranoj od strane MZDOMSP, potvrdama o  sudjelovanju na edukacijama, anketama i upitnicima zadovoljstva.

 

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram