17.11.2016.

U Pučkom otvorenom Učilištu Velika Gorica, koje je prvi put u ulozi nositelja europskog projekta, održana je završna konferencija projekta EDU VG PP PLUS. Provedba je počela u prosincu 2015. godine, a završava krajem studenog. Njegova je vrijednost oko 1,2 milijuna, od čega  je Europski socijalni fond u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“ osigurao 94 % iznosa, a ostatak od 6 % vrijednosti financira Pučko otvoreno učilište. Ovim Projektom bitno je ojačan kapacitet osoblja ustanove. Naime, deset naših djelatnika educirano je za metodologiju izrade Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i Kurikuluma u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a petnaest njih osposobljeno je za provedbu procesa samovrednovanja. Bit tog procesa je promicanje kontinuiranog unapređenja kvalitete rada ustanove za obrazovanje odraslih.

Razvijena su i dva nova programa obrazovanja za odrasle usklađena s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom – Voditelj/ica društvenog poduzeća i Knjigovođa/tkinja za društvena poduzeća, izdana su dva priručnika za nove programe obrazovanja, dvadeset sedam osoba iz marginaliziranih skupina prošlo je besplatnu edukaciju za nova konkurentna zanimanja.

Projektni tim je kroz studijske posjete talijanskoj regiji Emilia Romagna i Splitu stekao uvid u uspješno funkcioniranje društvenih poduzeća, čime su bitno ojačane kompetencije za lakše razumijevanje ishoda učenja potrebnih u stvarnim uvjetima društvenih poduzeća.

Za nove programe obrazovanja kreirani su on-line tečajevi, odnosno uveden je e-learning sustav.

Projekt EDU VG PP PLUS provodi Učilište Projekt zajedno s partnerom, Udrugom PET PLUS iz Zagreba, koja se bavi društvenim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju.