Udruga PET PLUS
28.11.2022
, ,
, , ,

Novi Kolarevi junaci

Financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Trajanje projekta 13.10.2022. – 31.08.2023.

Iznos financiranja 103.333,33 KN (13.714,69 EUR)

Nositelj projekta Udruga PET PLUS

Opći cilj projekta:

 • povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovnog odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

Posebni ciljevi su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti:

 • promicanju jednakopravnosti, socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta
 • povećanju znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu
 • unapređenju životnih vještina djece i mladih
 • poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih
 • razvijanju vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti

Kratki opis programa:

Projekt Novi Kolarevi junaci ima za cilj povećati dostupnost vannastavnih aktivnosti djece i mladih iz ruralnog područja kroz provođenje kulturnih i edukativnih radionica kako bi usvojili nova znanja i vještine te povećali kvalitetu života. Ostvarenje projektnog cilja osigurat će se provedbom ukupno 21 kreativno-edukativne radionice te dodatnih 6 projektnih aktivnosti koje obuhvaćaju organizaciju i provedbu jednodnevnih događanja s ciljem produbljivanja znanja, umrežavanja, diseminacije informacija o projektu te stvaranja i održavanja lokalnog zajedništva i pozitivnog odnosa spram lokalne baštine i kulture.

Aktivnosti:

 • organiziranje slobodnog vremena
 • kulturno stvaralaštvo
 • informiranje i osvještavanje javnosti
 • suradnja sa lokalnim institucijama
 • umrežavanje
 • usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kultura življenja
 • izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Rezultati projekta definirani su mjerljivim ishodima:

 • Prepoznavanje i upotrebljavanje likovnih postupaka u svrhu izrade likovnog rada
 • Primjećuje osobitosti likovnih materijala i postupaka te ih primjenjuje u likovnom izražavanju
 • Prepoznavanje i imenovanje osjećaja
 • Razumijevanje, interpretacija i vrednovanje književnog teksta radi osobnog razvoja, stjecanja i razvijanja znanja i stavova te vlastitog stvaralaštva
 • Razvoj stvaralačkog i kritičkog mišljenja o tekstu
 • Povezivanje jezičnih djelatnosti, aktivne uporabe rječnika i stečenog znanja
 • Potreba za čitanjem književnih tekstova i pozitivan stav prema čitanju iz potrebe i užitka
 • Osobni i nacionalni identitet te razumijevanje općeg kulturnoga nasljeđa
 • Promicanje osobnog i socijalnog razvoja djece, poticanje empatije prema svim živim bićima,
 • Očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta
 • Unapređenje životnih vještina djece – poticanje kreativnosti i stvaralaštva
 • Upoznavanje i korištenje digitalnih alata za stvaranje sadržaja
Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram