06.11.2015.

Cilj projekta KLOPP je pružiti ovisnicima i njihovim obiteljima na jednom mjestu u Klubu, svojim timskim radom stručnjaka i bivših ovisnika u zadnjoj fazi programa u Terapijskoj zajednici PET PLUS, pomoć u psihocosijalnoj rehabilitaciji drugih ovisnika u terapijskim zajednicama i izvan njega te njihovim obiteljima.

Poboljšati bivšim ovisnicima u Terapijskim zajednicama kroz volontiranje (call centar, sos-mail, radna terapija u Klubu) njihovu socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, daje uvid u mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, osnaže radne  i intelektualne vještine (jačanje radnih kompetencija i njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz razvoj vještina i stjecanja prakse), omogući pravna pomoć, a sve s konačnim rezultatom emocionalnog i intelektualnog jačanja pojedinca.

Posebni cilj projekta je senzibiliziranje javnosti za marginalizirane skupine i prepoznavanje višestruke dobrobiti Kluba kako za ovisnike koji nisu u terapijskoj zajednici tako i za same obitelji ovisnika.

Korisnici će kroz projekt dobiti:

Pravna pomoć pruža se u vidu grupnih sastanaka s pravnim savjetima  – opće pravne informacije, pravne savjete, vađenje dokumenata i sl. U tu svrhu izvoditelj je na raspolaganju na redovitim sastancima prema dogovoru i planu.

Psihološke radionice – kroz psihoedakciju članovi lakše uspijevaju uspostaviti i održavati apstinenciju od psihoaktivnih tvari. Cilj psihoedukacije ovisnika jest  postupno mijenjanje ponašanja u pozitivnim smjerovima,  prepoznavajući rizične situacije prvenstveno u svrhu prevencije relapsa. Na taj način kao krajnji cilj očekuje se kvalitetniji način življenja, odnosno  vraćanje pojedinca i njegove obitelji na zdrave stilove života, uspješnu apstinenciju članova od svih vrsta psihoaktivnih tvari (droga, alkohol, kocka), te promjena ovisničkog životnog stila u najširem smislu.

Grupe samopomoći održavaju se jednom mjesečno u prostorijama Udruge PET PLUS. Grupe vode: stručni tim Udruge PET PLUS, psiholozi, teolog, volonteri. Grupe su predviđene za roditelje i obitelji ovisnika isto kao i za same ovisnike

Autogeni trening je jedina medicinski priznata metoda liječenja kojom se postiže promjena pažnje i osobne svijesti s okoline na traženje i pronalaženje podrške u samome sebi. Tom tehnikom osloboditi će se fizičke i psihičke napetosti i samim time više radili na sebi i svojim vještinama, što će im pojačati svjesnost o sebi i o tome što su te da su vrijedni pružanja nove prilike u životu. Trening se sastoji od 10 radionica, a u svakoj se obrađuje jedna vježba (od ukupno 6) i dodatni elementi za postizanje ravnoteže, između fizičkog i psihičkog tijela.

Radna terapija: plastenik – uključuje sve korisnike Terapijske zajednice. Korisnici će napraviti izradu plana gdje će plastenik biti, kojih će dimenzija biti i za koju namjenu te će napraviti sve predradnje za njegovo postavljanje. Kupiti će željezo, foliju i sve ostalo potrebno za njegovo postavljanje. Korisnici će obraditi zemlju, pognojiti i iz donacija pribaviti sadnice cvijeća. Radna terapija biti će 1-2 sata u dane kada je cvijeću potrebna briga, vodili bi je operateri na smjeni, a terapija bi bila u Terapijskoj zajednici PET PLUS. Dobrobit za korisnike biti će: konstruktivna radna terapija i briga i znanje o biljkama, odgovornost prema nečemu što zahtjeva svakodnevnu njegu (kao svako živo biće) pošto do sada zbog načina života nisu brinuli o nikome i ničemu, kad cvijeće naraste vidjeti će plodove svog truda a ujedno će  naučili djelatnost kojom se mogu i baviti u životu.
Call centar rad u njemu svoj ‘smisao’ nalazi u brojnim upitima klijenata (roditelja, skrbnika, ovisnika) koji traže pojašnjenja, dodatne informacije, prijedloge ili rješenja problema i upita vezanih za ovisnost. Korisnici će pronaći pravi odgovor na svako postavljeno pitanje i tako olakšati i pomoći pozivatelju. Kroz rad u call centru korisnik dobiva priliku za učenje (upoznavanje različitih karaktera i nadogradnju vlastitih komunikacijskih vještina) te mogućnost za pružanje pomoći kojom će nekoga zaista pomoći i usrećiti ga.
SOS-mail odgovaranje na mailove s upitima klijenata, omogućiti će korisnicima Terapijske zajednice, novu dimenziju komunikacije pisanim putem. Osim što će kroz odgovaranje na postavljena pitanja, nekome uvelike pomoći, naučiti će kako se pristojno ophoditi pisanim putem. Pri tome će naučiti neka od osnovnih pravila ponašanja i pismene komunikacije na netu:

pisanja poruka malim slovima, slanje kratke i jasne poruke, pozdravljanje osobe kojoj se obraćaju, pozdravljanje i potpisivanje na kraju odgovora, korištenje crnog fonta, da ne šalju povjerljive i osobne informacije. Dobrobit za korisnike je: ostavljanje dobrog dojma svoje ustanove i sebe, učenje pravopisa i gramatike,