U 2017 zaposlenici:
1. Andreja Radinger 01.10.2015. – danas REPRO PP, REP II
2. Suzana Vulama 01.02.2014. – 15.03.2017. Imam Stav; REP, PEZ, EDBS , REPRO PP
3. Tomislav Laginja 01.09.2014. – 30.06.2017. REP, TZ
4. Boris Mikšić 01.10.2016. – danas TZ
5. Deni Španjol 01.08.2017. – danas TZ
6. Kristina Draguzet 20.10.2016. – danas TZ, REO
7. Irena Donaj 08.05.2017. – danas

Danas zaposleno 5 ljudi

● Volonteri:

U 2016. Ukupno je odrađeno 1880 volonterskih sati – s aktivnih 10 volontera, ove godine do 31.10 odrađeno 1319 sati, 6 volontera.

● Imovina:

Tijekom 2017. Udruga je prodala kombi.

Od 01.01.2017 kuća je stavljena u Uporabu u bilanci i krenula je amortizacija na 15 godina (cca 100.000,00 kn godišnje).

● IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA/ PROJEKATA

Tijekom 2016. i 2017. provodili smo:

1. Program Terapijske zajednice – trajni projekt resocijalizacije bivših ovisnika – projekt sufinanciran od strane MDOMSP – kontinuirano
Voditelj: Tomislav Laginja, od 01.07.2017. voditelj Boris Mikšić
Trajanje: trajno
Rezultati: Terapijska zajednica u sustavu je socijalne skrbi i pružatelj je socijalnih usluga organiziranog stanovanja liječenih ovisnika od alkohola i opojnih droga, s ugovorom s MDOMSP. Njena osnovna funkcija i očekivani rezultati su resocijalizacija i uspješan povratak u svakodnevni život bivših ovisnika. Unutar Terapijske zajednice Udruga PET PLUS pruža usluge psiho-socijalne pomoći (individualan i grupni rad) te uvod u socijalno poduzetništvo (aktivnosti Socijalne zadruge PETPLUS i projekte). U zajednici boravi konstantno 10-15 korisnika.
U 2016. zaposlena je socijalna pedagogica na pola radnog vremena

Organizacije – suradnici u radu Terapijske zajednice su :
CZSS Zagreb
CZSS Velika Gorica
HZZ Zagreb
HZZ Velika Gorica
ZZJZ
ZZJZ ZZ
Psihijatrijski odjeli u bolnici Vrapče i Vinogradska
Zadruga PET PLUS
i stručnjaci za razna područja djelovanja kroz projekte financirane od ministarstava.

2. Psiho-socijalna podrška u sklopu smještaja liječenih ovisnika u Terapijskoj zajednici podružnica Udruge PET PLUS Orle – kontinuirano

3. Usluge Savjetovanja za ovisnike I njihove obitelji (telefonski, mailom i osobno) – kontinuirano

2. i 3. Voditelj: Tomislav Laginja, od 01.07.2017. Boris Mikšić
Socijalni pedagog: Kristina Draguzet
Trajanje: trajno
Rezultati: tijekom 2016. dnevno se obavlja 1-2 razgovora s korisnicima, uz svakodnevnu telefonsku komunikaciju sa bivšim korisnicima, obitelji trenutnih, bivših i potencijalnih korisnika kao i sa samim budućim korisnicima zainteresiranima za program i boravak.
Osim poslova u zajednici Udruga kontinuirano pruža psihosocijalnu i tehničku pomoć podršku ovisnicima i njihovim obiteljima kroz grupe pomoći koje se jednom mjesečno održavaju u sjedištu Udruge PET PLUS u Zagrebu. Grupu vodi stručni tim (voditelj zajednice, psihijatar i socijalni pedagog).
Poslovi vezani uz usluge savjetovanja:
 motiviranje i pripreme korisnika na ulazak u Terapijsku zajednicu,
 razgovori sa članovima obitelji ovisnika
 upućivanje ovisnika koji se spremaju na ulazak u TZ o potrebnim tehničkim uvjetima-potvrdama- postupku primitka u TZ (obavezna detoksikacija na bolničkom odjelu), analiza krvi, urina itd.
 konzultacije s korisnicima koji su završili program resocijalizacije u Terapijskoj zajednici
 savjetovanje i briga za korisnike koji su završili program, posjeti, telefonski dogovori i pismena komunikacija mailom

4. REP faza II– Resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija – MDOMSP – završio 31.10.2017.
Iznos 105.000,00 kn, trajanje 12 mjeseci
Projekt je resocijalizirao i socijalno uključio ovisnike o drogama u život u zajednicu, pružio im psihosocijalnu podršku, podigao im je kompetencije – znanja i vještina, poboljšao je poziciju na tržištu rada i povećao mogućnost zapošljavanja . Educirano je 6 korisnika za upravljanje viličarom iz TZ.

5. Grad Zagreb – radionice psihosocijalne potpore – 10/16 do 6/17
Grad Zagreb omogućio je financiranje stručnjaka za provođenje radionica u trajanju 8 mjesec1 – 20.000,00 kn – prevencija ovisnosti

6. REPRO PP – rehabilitacijski program PET PLUS – MDOMSP
Program traje tri godine, godišnji iznos je 220.000,00 kn. Započeo je 01.11.2016.
Kroz program REPRO PP – rehabilitacijski program PET PLUS pridonijeti će se provedbi rehabilitacije ovisnika, osnažiti uloga lokalne zajednice, partnera i ostalih dionika, uključivanju ovisnika u sportske i edukativne aktivnosti te smanjit povratak ovisnika, ovisnosti i ovisničkom stilu življenja. Suradnjom s drugim udrugama i umrežavanjem institucija dodatno će se ojačati kapaciteti Udruge PET PLUS i doprinijeti efikasnijem rješavanju problema kroz međusobnu suradnju i primjere dobre prakse. Tako bi kroz zajedničke aktivnosti svih uključenih u program doveli Terapijsku zajednicu i tretman u njoj na jedan viši nivo i lokalnu i širu zajednicu upoznali s radom Terapijske zajednice te skinuli stigmu s ovisnika. Aktivnosti koje će se u tu svrhu provoditi narednih 12 mjeseci su: radna terapija, radionice, grupe podrške korisnicima i roditeljima, individualni razgovori s korisnicima i roditeljima, posjet učenika srednjih škola., nogometni turnir – druženje, druženje s korisnicima, njihovim roditeljima i širom zajednicom, radionica –financijski savjeti, savjeti kako napisati životopis, kako tražiti posao, radionica osnaživanja, call centar, druženja s roditeljima kroz godišnja doba, okrugli stol – predavanja o prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji, studijsko putovanje u Istru, mjesečne radionice u Istri u svrhu umrežavanja, odnosno motivacije ovisnika za rehabilitaciju i „drug free“ odabir, odlazak na adiktološke kongrese.

7. REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži – MDOMSP
Projekt traje godinu dana, a iznos je 145.000,00 kn. Projekt traje 01.09.2016 – 31.08.2017.
Projektom REO doprinijeti će se resocijalizaciji i socijalnom uključivanju ovisnika o drogama u život u zajednici, a nakon završenog liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti terapijskoj zajednici te izdržavanja kazne.
Utjecaj programa REO biti će prvenstveno na korisnike Terapijske zajednica PET PLUS i liječene ovisnike kroz edukaciju, prekvalifikaciju i doškolovanje, pružanje podrške u vidu savjeta za lakši pronalazak zaposlenja te time pomoć u integraciji u zajednicu. Oni će kroz aktivnosti u programu osnažiti svoje intelektualne i radne vještine te će biti motiviraniji i informiraniji za rad kad izađu.
Korisnici Terapijskih zajednica koji će sudjelovati u ovakvim projektima imati će više samopouzdanja, volje da nešto učine sa sobom, osjećati će se korisno i osjećati će da nisu prepušteni sami sebi.
Na krajnje korisnike (roditelje, staratelje, obitelji, lokalno stanovništvo) utjecati će se kroz informiranost o tijeku projekta i interakciju na FB stranici i grupama podrške.
Jačat će se umrežavanje sličnih udruga te će se upoznati javnosti s problemima s kojima se susreću liječeni ovisnici te će se time smanjiti i osnažiti korisnike i skinuti stigma s marginaliziranih skupina.

8. Nevidljiva strana ovisnosti – projekt u suradnji sa Savezom slijepih.
Trajanje godinu dana od 09.11.2016.-08.11.2017., vrijednost 50.000,00 kn
Opći cilj projekta je razvijanje znanja i svijesti o opasnostima sredstava ovisnosti te smanjenje eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti među djecom oštećena vida.

Članstvo Udruge

Tijekom 2017. godine broj redovnih članova Udruge povećao se na 18. Broj podupirućih članova smanjio se s 29 na 28 jer je 1 prebačen u redovne.

Aktivnosti Udruge

U mjesecu borbe protiv ovisnosti od 15.11.2017. – 15.11.2017. Udruga radi:
-nogometnu utakmicu naših korisnika s mještanima okolnih sela – cilj skidanje stigme s marginalizirane skupine
-grupa pomoći u udruzi za roditelje, obitelji ovisnike – (socijalni pedagog)
-odlazak (bivšeg ovisnika) u Pulu u Udrugu Institut – motivacijsko predavanje
– odlazak u Petrinju na promociju knjige Višnje Biti. Tamo smo dobili priliku predstaviti Udrugu i Zajednicu (https://portal53.hr/samo-jos-jedanput-knjiga-novinarke-visnje-biti-predstavljena-u-petrinji/)

Događanja

Tijekom 2017. godine Udruga je nastavila s provođenjem projektnih aktivnosti prema planiranom rasporedu.

Razmijenili smo posjete s Udrugom Institut iz Pule u svrhu proširenja suradnje i razmjene dobre prakse.

U kolovozu smo se ponovno prijavili na natječaj Nacionalne zaklade za Institucionalnu podršku i u studenom su u kontrolu došli njihovi stručnjaci za programski i financijski dio.

U studenom je također bila nenajavljena kontrola MDOMSP u Terapijskoj zajednici, zbog uvida u poslovanje. Mišljenje je bez primjedbi.

Od studenog 2016 do danas uspješno je završeno 7 projekata (PEZ, KLOPP, EDBS, Prevencijske radionice Grada Zgb, REP II, Nevidljiva strana ovisnosti i prva godina REPRO PP. Svi pristigli nalazi su bez primjedbi ili ispravaka.
U 2018 čekaju nas projekti TZ – MDOMSP, REO, REPRO PP druga godina, PET PLUS ZA ZAVOD kao projekti u tijeku.
Očekujemo financijsku potporu Nacionalne zaklade i pozitivna rješenja na prijave na ESF – Marginalizirane skupine i MDOSMP u suradnji sa zatvorskim sustavom kao i dva projekta u Kulturi. Ukupna očekivanja 2.000.000 kn – detalji su u financijskom planu.