Cilj projekta je uočavanje samoga rizika, kao i informiranje osoba u riziku o njima dostupnim servisima.  Više o projektu pročitajte na: www.drughelp.eu/hr, na kojem je i Upitnik za samoprocjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga.