Kroz  drugu godinu provedbe projekta nastavljaju se  aktivnosti  kojima će se bivšim počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalna uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvate drugačije mišljenje te općenito unaprijede kvalitetu svog  života. Koncem kolovoza 2021. godine započinju nova radionica – Grupu psihosocijalnog tretmana za naše korisnike održavat će psihologica i integrativni psihoterapeut Dilana Bernobić.