Udruga PET PLUS
23.09.2015
, , , , , , , , ,

Završio je projekt REP-resocijalizacija, edukacija i prekvalifikacija

23.09.2015.

U mjesecu rujnu ove godine završio je projekt REP-resocijalizacija, edukacija i prekvalifikacija.
To je projekt dodatne edukacije i prekvalifikacije s ciljem povećavanja mogućnosti za održivo zapošljavanje za posebne skupine.
Projekt je obuhvatio 7 korisnika iz Terapijske zajednice PET PLUS, koji su u zajednici u projektu resocijalizacije te 5 korisnika Kaznionice iz Požege.

01
U sklopu projekta korisnici su dobili:
Pojedinačne psihološke radionice kojom su korisnici stekli socijalne vještine i samim time osnažili sebe kao pojedinca, a ujedno za lakši i jednostavniji rad u grupi i unutar i izvan institucije.

Kvalifikacija za kuhara stjecanjem prakse unutar Terapijske zajednice PET PLUS ojačani su kapaciteti za kuhara i kvalitetnu pripremu obroka te je svoja je znanja i vještine koje je stekao kroz edukaciju primijenio u terapijskoj zajednici pripremajući obroke za 6-12 ljudi, a pritom uzimajući u obzir ekonomično trošenje namirnica i raznolikost prehrane svih korisnika Terapijske zajednice PET PLUS.
Edukacijom za računalnog operatera uvelike su poboljšali status koji su do sada imali u Terapijskoj zajednici pa su nakon završenog i položenog ispita raspodijeljeni na poslove unutar Terapijske zajednice koji su vezani za vođenje raznih evidencija i tablica potrošnje (potrošnja u dispenzi), pisanje dopisa CZSS, evaluacija te slanje službenih mailova. Samim time osnažili su sebe i podigli svoje napredovanje i uspjeh u zajednici na jedan viši nivo i korak bliže do potpune resocijalizacije i izlaska iz zajednice i kaznionice.
Edukacijom za soboslikara ličioca  korisnik je primijenilo osnovu i tehnologiju struke već u Kaznionici Požega tako što je praktični dio odradio u njihovim prostorima, okrečivši nekoliko prostorija kojima je to bilo potrebno, unutar Kaznionice. Nakon izlaska iz Kaznionice korisnik se ima u planu baviti soboslikarsko-ličilačkim poslovima i tako osigurati svoju egzistenciju.

Kroz projekt REP surađivali smo sa Zavodom za javno zdravstvo Požega (psiholog Dejvid Zombori) i Kaznionicom Požega i Učilištem Link. Kako se ta suradnja pokazala kao jako dobra i efikasna i korisnici (Kaznionice u Požegi) su jako zadovoljni dobivenom edukacijom (Učilišta Link) i pomogla im je u konkurentnosti na tržištu rada  nakon što odsluže kaznu, logičan slijed bio je i razgovor o nastavku sličnih aktivnosti u slijedećim prijavama za projekte.

Kvalitetu usluga korisnicima osigurali smo redovitim sastancima sa svim suradnicima te praćenjem njihovih izvještaja nakon odrađenih aktivnosti. Brzim i jednostavnim protokom informacija telefonom ili mailom, rješavali smo manje probleme koji su nastali u tijeku provedbe. Učinkovitim i djelotvornim korištenjem resursa osigurali smo najveću moguću korist i kvalitetu usluge za korisnike. Bili smo orijentirani na zadani cilj (edukacija), formulirali smo i provodili zadane planove i motivirali korisnike. Poboljšali smo rezultate korisnika, poticali ih na stalna poboljšanja te ohrabrivali u njihovom konačnom cilju, resocijalizaciji, prekvalifikaciji i edukaciji.

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram