Bili smo aktivni u čak 8 gradova Republike Hrvatske, plesali smo, pjevali, bubnjali, čitali i diskutirali, slikali i stvarali mala umjetnička djela. Preko 250 osoba starije životne dobi sudjelovalo je u 5 vrsta kulturno-umjetničkih radionica koje su bile temelj za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina i stanja. Preko 250 osoba starijih od 55 godina poboljšalo je svoje kreativne vještine, svojim javnim nastupima povećali su vidljivost i prepoznavanje potencijala, time su radionice KLUB 54+ doprinijele ispunjenju općeg cilja projekta: poboljšanje kvalitete života te direktno smanjenje socijalne isključenosti osoba starijih od 55 godina.

Kako je to izgledalo u drugom ciklusu pogledajte u galeriji