U sklopu Poduzetničkog impulsa i povećanja radnog kapaciteta – održali smo sastanke na kojima smo napravili organizaciju i plan poslovanja. Nazvali smo sve ponuđače da vidimo da li su cijene na prethodno dobivenim ponudama još uvijek važeće. Obzirom da se cijena dolara mijenja, neke ponude su se promijenile u skladu s dolarom pa čekamo nove ponude.
Veći dio strojeva i alata prema proračunu smo nabavili. Čekamo još neke ponude kako bi nabavili ostatak opreme, strojeva i alata.