U rujnu 2014. održana je edukacija stručnog tima Udruge PET PLUS od strane istaknutog stručnjaka na području prevencije ovisnosti, Daniel Pellaux-a, senior master trenera EU Dap Faculty.Edukacija je bila bazirana na poboljšanje kvalitete interaktivnih vještina i upoznavanje sa vizualnom komunikacijom;  kako pojačali poruku koju želimo prenijeti skupni…