23.06.2015. Od sada imamo novi letak Terapijske zajednice i Zadruge PET PLUS. Na letku Terapijske zajednice  mogu se vidjeti informacije o organiziranom stanovanju bivših ovisnika o drogama, alkoholu i kocki te koji je program njihovog oporavka. Isto tako vide se sadržaji kroz koje se odvija njihov…