Svake godine 17. listopada diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Ovog i svakog drugog dana važno je podsjetiti na temeljnu vezu između siromaštva i ljudskih prava te da su ljudi koji žive u siromaštvu pogođeni kršenjem ljudskih prava.  Joseph…