Objekt ‘Terapijska zajednica Orle’ ukupne je površine cca 450m² (180m² u tlocrtu: prizemlje, kat i potkrovlje) izgrađen je 2009 g., a dio je humanitarnog programa UdrugePET PLUS „Za život bezovisnosti”. Programo buhvaća sve segmente u borbi protiv ovisnosti od preventivnih projekata  preko  savjetovališta  i  terapijskog  programa…