Od 30.9. do 2.10. je u Kravarskom organizirano oslikavanje zida lokalne Osnovne škole Slavko Kolar zidnim muralom s likom književnika po kojem škola nosi ime. Volonterska akcija se provodila u sklopu projekta “Pokrenimo KOK” koji se financira potporom ESF, a provode ga udruge Pet Plus…