Udruga PET PLUS
01.12.2020
,
, , , ,

REO FAZA II: Započela je druga godina provedbe

Započela je druga godina provedbe projekta REO – resocijaliziraj, educiraj, osnaži.

REO FAZA II je trogodišnji projekt koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je službeno započeo 01.12.2019. i traje do 30.11.2022.  Udruga PET PLUS, kao nositelj projekta u partnerstvu s Općinom Orle, POU Velika Gorica projektom REO FAZA II ima za cilj unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika.

Projekt REO FAZA II omogućava edukacije za 9 korisnika – liječenih ovisnika kroz 3 godine. Na početku provedbe projekta korisnici će definirati svoje afinitete i odabrati edukaciju iz jednostavnog deficitarnog zanimanja.  Nakon provedbe projekta, korisnici će imati zanimanje iz odabranog jednostavnog deficitarnog zanimanja kako bi konkurirali na tržištu rada i u kratkom roku pronašli zaposlenje čime će se aktivno uključiti u društvo te pridonijeti osobnoj kvaliteti života ali i ostalim članovima obitelji te društvu u cjelini.

Osim edukacije, u ovom programu korisnici će pohađati Grupe pomoći i samopomoći  gdje će razvijati svoje životne kompetencije čime će rasti njihovo samovrednovanje, samopouzdanje, motivacija, radne kompetencije, informiranost i komunikacija s članovima obitelji koji također mogu nazočiti ovim Grupama. Takvim integriranim pristupom se smanjuju rizici za povratak u ovisnička ponašanja.

Tijekom projekta korisnici će proći Školu života „Preživljavanje u prirodi“ koja će utjecati na jačanje osobnih i socijalnih vještina (empatije, komunikacijskih vještina), izgradnju, produbljivanje i širenje znanja o životu, radu i mentalitetu u pojedinim kriznim situacijama, pripremu za neovisno i odgovorno ponašanje u životu pojedinca kao člana zajednice.

Ujedno ovakav program pridonijeti će većoj osviještenosti/senzibilizaciji društva za problem skrbi o marginaliziranim skupinama u nepovoljnom položaju, poticati će društvo i odgovorne institucije na prepoznavanje koristi brige o liječenim  ovisnicima kroz smanjenje broja osoba u nepovoljnom položaju, smanjenje nezaposlenosti i smanjenje troškova liječenja tih istih korisnika.

Udruga PET PLUS u svojoj Terapijskoj zajednici otvorila je mogućnost za volontiranje korisnicima koji su završili program gdje će se nuditi dodatni sadržaji i nakon završetka ovog Projekta za osnaživanje korisnika kroz edukacije, radionice, tečajeve i sl.

Pratite nas, naš rad i saznajte kako napreduje projekt

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram