U tri mjeseca provedbe projekta uspješno smo u edukaciju uključili 6 bivših ovisnika. Petoricu za računalnog operatera i jednog za kuhara.
Kako izgleda edukacija za računalnog operatera u našoj Stambenoj zajednici, možete vidjeti ovdje:

Dečki su uključeni i u neformalno učenje obrade drveta na strojevima i rade prekrasne ukrase koje će pokazati na božićnom sajmu u Požegi 19. i  20.12.2014. i u Pleternici 13.12.2014.

Redovito u sklopu projekta, svaki drugi tjedan, bivši ovisnici sudjeluju u radionicama komunikacijskih i socijalnih vještina te imaju na raspolaganju kontinuiranu psihosocijalnu podršku od strane psihologa.