Udruga PET PLUS nastavlja s provođenjem projekta prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pod nazivom “Trka za pet”.

Glavna projektna aktivnost odnosi se na provođenje psiholoških radionica s učenicima osnovne škole. 

Društveno neprihvatljivo ponašanje predstavlja vrlo široku lepezu ponašanja različitih obilježja, intenziteta, trajanja, složenosti, opasnosti i/ili štetnosti djece i mladih.

Osnovno obilježje društveno neprihvatljivog ponašanja je značajnije odstupanje od uobičajenog i društveno prihvaćenog ponašanja određene sredine za specifičnu dob, spol djeteta i situaciju te štetnost i opasnost za samo dijete ili za njegovu sredinu.

Cilj projekta, odnosno provođenja radionica je postizanje  određene psihosocijalne promjene kod maloljetnika  koje će ih učiniti čvrstima u borbi protiv neprihvatljivog ponašanja. 

Radionice se temelje na interaktivnom pristupu te su usmjerene prema podražavanju i poticanju zdravog i funkcionalnog psihosocijalnog razvoja učenika.  Kroz 6 kreativnih i edukativnih tema  ojačat će se  zaštitni čimbenici djece i mladih uključenih u projekt. 

TEME:

1. “To sam ja – ne postoje ista dva” – upoznajmo sebe da bi imali pozitivan pojam o sebi.

 

2. “Ovo znam, mogu, volim – to sam ja” – poticaj samopouzdanja

 

3. “Svi osjećaji su normalni” – emocionalna pismenost kao prevencija nepoželjnih ponašanja

 

4. “Što mogu učiniti sa svojim osjećajima” – razvoj samoregulacije

 

5. “Riječi – što želimo, a što ne želimo u razredu”– poticaj uljudnog ponašanja i uvažavanja drugih kroz verbalni izričaj

 

6. “Mi smo tim”- poticaj tolerancije različitosti, zajedništva i timskog rada,.