Projekt za zapošljavanje bivših ovisnika

Nakon godinu i pol dana koliko je trajala realizacija projekta Golden Valley , koji je financiran iz predpristupnih fondova Europske unije , odnosno Europskog socijalnog fonda, s ciljem poboljšanja pristupa tržištu rada onim skupinama u nepovoljnom položaju, udruga Pet plus danas organizira završnu konferenciju, na kojoj će biti prezentirana iskustva u provođenju ovog projekta.