Udruga PET PLUS
02.05.2022

Poziv na dostavu ponude za uslugu organizacije i izvedbe Večeri poezije

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE

  • 02.05.2021.

Zagreb, 02.05.2021.

Poziv se dostavlja u sklopu nabave usluga za potrebe projekta PUTUJUĆA KNJIGA BIJELOG LOPOČA

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Čitanjem do uključivog društva

Kod projekta: UP.02.1.1.15.0087

NAZIV NABAVE:  ORGANIZACIJA I IZVEDBA (PROVEDBA) AKTIVNOSTI VEČER POEZIJE 

NARUČITELJ:

UDRUGA PET PLUS

Dalmatinska 11

10 000 Zagreb

OIB:  25414985167

Telefon: 0994588385

e-pošta: dora.kozjak@petplus.hr

www.petplus.hr

Udruga PET PLUS neprofitna je organizacija osnovana 1999. godine, a registrirana 2000. godine sa sjedištem u Zagrebu i podružnicom u Orlama gdje se nalazi Terapijska zajednica. Kroz svoj rad udruga pomaže marginaliziranim skupinama društva: osobama s problemom ovisnosti, počiniteljima kaznenih djela i beskućnicima. Osim kroz rad terapijske zajednice udruga se pozicionirala u pisanju i provođenju projekata i programa kroz koje obogaćuje rad zajednice, ali i pokreće promjene u ostvarivanju prava i drugih marginaliziranih skupina.

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba: Dora Kozjak Telefon: 0994588385

e-pošta: dora.kozjak@petplus.hr

Vrsta postupka nabave: direktna pogodba

Vrijednost nabave: 10.000,00 kn

1.    Podaci o predmetu nabave

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave se odnosi na sljedeću stavku:

  • Nabavu vanjske usluge za organizaciju i izvedbu (provedbu) aktivnosti Večer poezije.  Usluga uključuje: organizaciju događanja i izvedbu – interpretaciju poezije uz muzičku pratnju (poezija u sinergiji s glazbom), odabir zbirke narodnih pjesama, angažiranje trećih osoba za izvršenje aktivnosti, poznavanje pučke/narodne poezije Lekeničkog kraja.
  • Uslugu je potrebno izvršiti unutar 30 dana od potpisa Ugovora 

Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Specifični ciljevi projekta: Povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina. Podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinca i društva.

Opis projekta: Očuvanje jezika, kulture i pisane riječi misija je svake Narodne knjižnice i čitaonice. Dostupnošću knjige u mjestima Općine Lekenik gdje je stanovništvo neravnomjerno naseljeno te time dodatno socijalno isključeno, uspostavljanje pokretne knjižnice nabavkom bibliokombija odgovorit će se na potrebe i zahtjeve korisnika ciljanih skupina. Projektom ćemo omogućiti korisnicima/ama sudjelovanje u 18 participativnih kulturno umjetničkih i edukativnih aktivnosti (ukupno 215 radionica) kojima će se smanjiti njihova socijalna isključenost, poboljšati i razviti čitalačke kompetencije, osvijestiti važnost čitanja, potaknuti najmlađe članove društva na samostalno čitanje te pobuditi interes za književnim djelima, a nezaposlene korisnike na cjeloživotno učenje.

Način podnošenja ponuda:

Rok za dostavu ponuda je do 16. svibnja 2022. u 16:00 sati na e-mail adresu:  dora.kozjak@petplus.hr

Top userth-largeclosetagmap-markercalendarchevron-downphonefacebookbarsenvelopemobileinstagram